Szőnyi Erzsébet emlékére – könyvbemutató

Június 28-án mutatták be a Pesti Vigadóban az MMA által is támogatott, a Magyar Kodály Társaság és a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége révén kiadott Szőnyi Erzsébet emlékére című könyvet. A bemutatón közreműködtek a kórusiskola növendékei is.

Erzsi néni személyében iskolánk egyik nagy pártfogóját tiszteljük, emlékét kegyelettel őrizzük!


Az eseményről készült kisfilmet szeretettel ajánljuk!

2020/21 tanévi eredmények

Tanulmányi munka

Örömmel értesültünk arról, hogy gimnáziumi képzésünk bekerült a 100 legjobb gimnázium közé, 84. helyen végeztünk.  Az intézmény összesített tanulmányi átlaga 4,37.  A kitűnők száma: 34 tanuló.  Példás magatartása, szorgalma és mindössze egyetlen négyese alapján szintén dicséret illet 20 tanulót.  Összesen 54 növendékünk végzett kiemelkedő tanulmányi munkát. Az alsó tagozaton a 2. osztály (4,77), a felső tagozaton az 5. osztály (4,5), a gimnáziumban a 12. osztály (4,5) érte el a legmagasabb osztályátlagot.

OsztályTanulmányi átlagKitűnők száma
1.7 fő
2.4,779 fő
3.4,633 fő
4.4,632 fő
5.4,51 fő
6.4,461 fő
7.4,174 fő
8.3,941 fő
9.3,991 fő
10.4,382 fő
11.4,181 fő
12.4,53 fő

Érettségi vizsga

A végzősök érettségi átlaga összességében 4,43 (74,9%), az előrehozott érettségi átlaga összességében 4,8 (85%).  4 tanuló kitűnő érettségi bizonyítványt szerzett.

TantárgyÉrettségi átlag
Magyar nyelv és irodalom4,57 (79,2%)
Matematika3,91 (66,7%)
Történelem4,57 (78%)
Angol nyelv4,53 (75,7%)
Német nyelv5,0 (90,2%)
Latin nyelv4,67 (83,7%)
Francia nyelv4,5 (79,5%)
Biológia4,71 (73,6%)
Földrajz5,0 (60%)  – csak emelt
Ének-zene4,83 (82,7 %)
Fizika5,0 (93%)
Informatika4,00 (57,7%)
Kémia3,5 (48,8%)

Tanulmányi, zenei és sportverseny eredmények

Összesítő táblázat itt megtekinthető


MaTalent 6 mérés

A mérésen 15 fő 4. osztályos tanuló vett részt. Fontosnak tartjuk a mérésben való részvételt, hiszen segít azonosítani a matematikából kiemelkedően tehetséges tanulókat, akiknek a tehetséggondozását megszervezzük, illetve a regensburgi testvériskolával közös természettudományos együttműködésbe bevonjuk őket.   A mérésben résztvevő tanulók 27%-a tartozik a felső 25%-ba.  9 tanuló ért el 500 pont feletti eredményt.

 • felső 6 %-a 656 pont vagy e felett teljesített: kiemelkedő tehetségfejlődésű tanuló,
  •  Szefcsik Leó (689 pont)
 • felső 25 %-a 570 pont vagy e felett teljesített: tehetségígéret.
  • Börcsök Bernát (587 pont)
  • Lepesi-Benkő Ákos (620 pont)
  • Varga Franciska  (619 pont)

Mindenkinek szeretettel gratulálunk és köszönjük a szorgalmas munkát!

Idegen nyelvi mérés 2021

Az idegen nyelvi mérés az angol és a német nyelvből azt vizsgálja, hogy a tanulók nyelvtudása megfelel-e a tantervi követelményekben előírt KER (Közös Európai Referenciakeret) szerinti szinteknek.
A 6. évfolyamon az A1 szint, a 8. évfolyamon az A2 szint az előírt követelmény. 60% feletti eredmény esetén a tanuló megfelel az előírt követelményeknek. Ha a tanulók min. 80%-a megfelelt, akkor az iskola kiemelkedő teljesítményű. 

Iskolánkban 52 vizsgázó közül 45 kapott megfelelt minősítést, ami a vizsgázók 86,54%-át jelenti.

Eredmények osztályonként és nyelvenként

OsztályNyelvRésztvevők sz.LeggyengébbLegjobbÁtlag
6. osztályangol13 fő53%100%81,6%
6. osztálynémet11 fő53%96%71%
8. osztályangol16 fő50%100%86,12%
8. osztálynémet12 fő37%97%73,25%

Összesített eredmények

6. osztály76,6%
8. osztály79,68%
angolosok83,86%
németesek73,12%

További kimutatások (pdf)

VII. országos hárfaverseny és fesztivál

Szervező iskola

Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Katolikus Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium

Ideje és helyszíne: 2021. április 16-17. ONLINE

Megbízó: Oktatási Hivatal

Kategóriák és korcsoportok

Alapfokon szóló / 4 korcsoport, kamarazene /4 korcsoport

Középfokon szóló / 2 korcsoport, kamarazene / vegyes korcsoport

A Zsűri tagjai: Vigh Andrea, Peták Ágnes, Kiss Tünde, Polónyi Ágnes

A versenyen résztvevő iskolák

Aelia Sabina AMI, Bartók Béla AMI, Bartók Béla Zeneműv. Szakgimnázium, Csepeli Fasang Árpád AMI, Dunaújvárosi Sándor Frigyes AMI, Frederic Chopin Zenei AMI, Király-Kőnig Péter Zenei AMI, Kodály Zoltán Ének-zenei Ált. Isk, GImn és Zenei AMI, Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Molnár Antal Zeneiskola, Pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola – AMI, Premier Zenei Intézet, Óbudai Waldorf Ált. Isk. És Gimn. És AMI, Patrona Hungariae Óvoda, Ált. Isk., Gimn., Kollégium és AMI, Szent István Király Zeneműv. Szakgimn. És AMI, Pesthidegkúti Waldorf Ált. Isk., Gimn., és AMI, SZTE Vántus István Gyakorló Zeneműv. Szakgimnázium, Telki-Wattay Művészeti Iskola AMI, Váci Bartók-Pikéthy Zeneműv. Szakgimn. És AMI, Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneműv. Szakgimn.

Felkészítő tanárok

Batta Judit, Felletár Melinda, Földi Szabina, Gulyás Csilla, Jeney Erzsébet, Kiss Tünde, Lakatos Ida, Liebe Nóra, Markovich Mónika, Nagy Veronika, Natalia Gorbunova, Papp Tímea, Ramocsa Lili, Dr. Rásonyiné Brecz Annamária, Razvaljajeva Anasztázia, Scholz Erika, Szederkényiné Horváth Márta, Tánczos Katalin

A verseny támogatói

Esztergom-Budapest Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága; Hungaroton Music; Camac Harps; Papfalvy Ferenc hárfamíves; Salvi Harps; Victoria Music Hangszerbolt


Kapcsolattartó: Gulyás Csilla
A verseny jegyzője: Dr. Dominkó István

Megemlékezés Mindszenty bíborosról

A kommunizmus áldozatainak emléknapján, február 25-én a Mindszenty József téren tartott megemlékezésen, majd a Párbeszéd Házában tartott szentmisén a Kórusiskola énekesei teljesítettek zenei szolgálatot Feri bácsi vezetésével.

A megemlékezés végén Dr. Erdő Péter bíborost követve elhelyeztük mi is mécseseinket a szobor talapzatán, a már ott lévő koszorú mellett, amelyen a következő szalagfelirat, egy Mindszenty-idézet volt olvasható:

Folytassuk utunkat, bízzunk!


A szentmise előtt a Mindszenty szobor mögötti épületben, a volt Conti utcai börtönben beléphettünk azokba az eredeti állapotban megőrzött cellákba is, ahol a bíboros raboskodott 1949 szeptembere és 1954 májusa között. Köszönjük Kovács Gergelynek, a Mindszenty Alapítvány vezetőjének a bejárás során részletesen elmesélt történeteket a cellák múltjáról és az épületről.


Sajtómegjelenés: Mindszenty bíborosra emlékeztek a kommunizmus áldozatainak emléknapján
Fotó: Magyar Kurír/Merényi Zita

Adventi gyűjtés a magyarfülpösi gyerekeknek

Tavaly ádventben

ajándékcsomagokat gyűjtöttünk az erdélyi Magyarfülpösön működő Ady István református lelkész által alapított Szivárvány Ház iskolának, diákotthonnak. Az intézet a mezőségi mélyszegénységbe süllyedt szórványmagyarság gyermekeinek biztosít tanulási lehetőséget és magyar közösséget. Januárban megható beszámolót kaptunk az ajándékcsomagokat átvevő gyerekekről.

Szivárvány Ház – Magyarfülpös


A Tiszteletes úrral a Képmás c. folyóirat készített interjút tavaly decemberben.

Idén is szeretnénk segíteni nekik, ezért felvettük velük a kapcsolatot.  A járványhelyzetre való tekintettel a gyűjtést látjuk a legjobb megoldásnak.  Válaszukban kifejezték köszönetüket, hogy gondolunk rájuk és jelezték, hogy az összegyűlt pénzadományból karácsonyi csomagot állítanak össze a gyerekeknek.  Fotót is küldenek majd, így láthatjuk, kiknek segítettünk.

A gyűjtés most is az adventi időszakhoz kapcsolódik, november 30-tól december 12-ig várjuk majd az adományokat egy iskolai számlára.  A technikai tudnivalókról időben tájékoztatást küldünk.  Előre is köszönjük minden jókedvű adakozó segítségét!


Frissítés: 2020. december 17.

Örömmel jelzem, hogy a gyűjtés eredménye 471 000 Ft, amit továbbítunk a magyarfülpösi gyermekeket segítő alapítványnak.

Hálásan köszönjük minden adakozó nagylelkűségét és jóságát!

Mátyás-templom – szolgálat


November 8-án a délelőtt 10 órai szentmisén szolgált a Mátyás-templomban
a KZMK Vegyeskarának 15 válogatott énekese.


A felajánlásra hangzott el Franz Biebl: Ave Maria c. műve. A vegyeskari kamara gyönyörűen szólt, énekük betöltötte a templomot.

Köszönjük szolgálatukat!

2019/20 tanévi eredmények

Kitűnők

Az intézmény összesített tanulmányi átlaga 4,43.  A kitűnők száma idén rekordot döntött: 52 tanuló bizonyítványában csak jelesek szerepelnek. Általában 20-25 kitűnőnk szokott lenni 300 tanulóból.

Az alsó tagozaton a 4. osztály (4,82), a felső tagozaton az 5. osztály (4,49), a gimnáziumban a 12. osztály (4,44) érte el a legmagasabb osztályátlagot.

OsztályTanulmányi átlagKitűnők száma
1.15
2.4,86
3.4,74
4.4,8212
5.4,494
6.4,452
7.4,082
8.4,152
9.4,312
10.4,181
11.4,380
12.4,442

Érettségi

A 2019/2020-as tanévben 23 fő végzős tanuló és 1 fő már érettségivel rendelkező külső vizsgázó rendes, előrehozott vagy szintemelő érettségi vizsgát.  Senki sem döntött úgy, hogy nem érettségizik a mostani vizsgaidőszakban.
Az érettségi átlaga összességében 4,47 (75,9%).  6 tanuló kitűnő érettségi bizonyítványt szerzett, emellett 5 tanulónak csak egy tárgyból született jó eredménye, a többire jelest kaptak.

A sikeres emelt szintű vizsgák száma 20 volt (eredmények: 17 jeles, 1 jó, 1 közepes, 1 elégséges). Kiemelkedő eredménynek tartom, hogy a végzősök közül 12 fő egy nyelvből 3 fő két nyelvből szerzett középfokú nyelvvizsgát, 2 fő pedig sikeres felsőfokú nyelvvizsgát is tett.

TantárgyÉrettségi átlag
Magyar nyelv és irodalom4,65 (79,9%)
Matematika4,14 (68,7%)
Történelem4,52 (76,5%)
Angol nyelv4,76 (80,2%)
Német nyelv4,3 (74%)
Francia nyelv5 (84%)
Biológia4,0 (61,5%)
Ének-zene4,25 (73,8 %)
Fizika4,67 (79,7%)
Informatika4,29 (73,4%)
Latin nyelv5 (92%)
Vizuális kultúra4 (73%)

Országos kompetenciamérés

A 2019. évi országos kompetenciamérés eredményeiről általában elmondható, hogy mind a három osztály teljesítménye meghaladta az országos átlagot mind matematikából, mind szövegértésből.  Szövegértésből kiemelkedő eredmények születtek.

2019. évi OKM eredményük alapján Serédi Jusztinián-díjban részesültek

Tóth Angéla 9. osztályos tanuló a szövegértés eredményéért,
Somorjai Noémi 11. osztályos tanuló a matematika és szövegértés eredményéért,
valamint a 11. osztály tanulói a legjobb szövegértés átlageredményükért.


Tanulmányi- zenei- és sportversenyek

Verseny neveFelkészítő tanárTanuló neveHelyezés
VII. Bántai Vilmos Budapesti Fuvola Fesztivál és VersenyHorváth LillaBukvai BorbálaI.
Nemzetközi Zeneművészeti FesztiválHorváth LillaVadas SomaIII.
Nemzetközi Zeneművészeti FesztiválHorváth LillaÁbrahám OrsolyaI.
XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézsverseny / Területi válogatóFischer EdinaVarga Júlia 2. korcsoport (100/96 p.)
XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézsverseny / Területi válogatóFischer EdinaVadas Soma 5. korcsoport (100/96 p.)
Atlétika DiákolimpiaKériné Sipos KatalinÚjhelyi DorottyaI.
Atlétika DiákolimpiaKériné Sipos KatalinMeszéna IldikóII.
Horváth Mihály Tehetséggondoző és Múzeumbarát TörténelemversenyBognár ZsuzsaSzentpály-Juhász HedvigII.
Egyházmegyei idegen nyelvi versmondó versenyTóth ZoltánnéKéry Nael 6. osztályos korcsoportI.
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (matematika)Heim LászlóSomorjai Noémi Anna
(2. fordulóba jutott)
Matematika MindenkinekNyitrai OrsolyaSoós Virág, Illés ÁgnesII.
X. Országos Továbbképzős VersenyGulyás CsillaBibó Emma, Cseh Viola hárfaduó (bejutottak a döntőbe, a döntő már elmaradt)
I. kerületi iskolák közös szavalóversenyeTóth Zoltánné, Nagyné Szőnyi Anetta, Szefcsikné Nikodém NóraSzefcsik BoldizsárII.
I. kerületi iskolák közös szavalóversenyeFrigyesi MártonBerki BenedekI.
5-6. osztályosok házi szavalóversenyeNagyné Szőnyi AnettaZsuffa ZsomborI.
5-6. osztályosok házi szavalóversenyeNagyné Szőnyi Anetta, Farkas-Takács KrisztinaGorka HelénaI.
Országos Honismereti Tanulmányi VersenyFarkas-Takács Krisztina, Gondos TiborTőzsér Eszter (maximális ponttal)I.
“Szaval a suli” (Magyar Írószövetség versmondó filmpályázata)Tóth Zoltánné, Frigyesi Márton9. osztályI.
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási VersenyFarkas-Takács KrisztinaTőzsér Eszter 4. helyen jutott tovább a fővárosi legjobb 10 közé (100/97 p.)

Soós Veronika, akinek nagyon szurkoltunk a DigiTV Hét hőse és Hónap hőse cím elnyeréséhez, az elmúlt évadban is kiemelkedő eredményeket ért el műugrásból.


Kitűnők osztályonként

1. osztály kitűnők

 • Bartók Hanna
 • Bejczi Adél
 • Bukvai Bánk
 • Egerland Rita
 • Fehér Donát
 • Fehér Zsigmond
 • Friedrich Adél
 • Heim Boróka
 • Kovács Anna
 • Nagy Csongor
 • Simonovszky Letty
 • Szentpály-Juhász Eszter
 • Tari Eszter
 • Tóth György
 • Till Márk

2. osztály kitűnők

 • Biber Adél Tímea
 • Csapó Zsombor
 • Elek Leon
 • Halmos Mátyás
 • Horváth Emma
 • Lőrincz Magdolna

3. osztály kitűnők

 • Harmat Zoé
 • Szefcsik Leó
 • Váraljai Boróka
 • Varga Franciska

4. osztály kitűnők

 • Bukvai Borbála
 • Csapó Kinga
 • Doman Iris
 • Fejérdy Bernát
 • Halmos Mihály
 • Kapocs Ilka
 • Kozma Lilla
 • Lendvai András
 • Ménesi Adél
 • Paál Natália
 • Szöllősi Kolos
 • Ujhegyi Zsófia

5. osztály kitűnők

 • Bánfalvi Sámuel
 • Gakovic Bernard
 • Horváth-Sulyok Franciska
 • Tőzsér Eszter

6. osztály kitűnők

 • Jakab Julianna
 • Szebik Hajnalka

7. osztály kitűnők

 • Fejérdy Klára
 • Dinyés Máté

8. osztály kitűnők

 • Dinyés Gergely
 • Jancsó Gergely

9. osztály kitűnők

 • Fabiny Lujza
 • Kéry Johanna

10. osztály kitűnők

 • Illés Ágnes

12. osztály kitűnők

 • Kaposi Dorottya
 • Vadas Soma

A legszebben író alsósok elismerésére az Arany penna-díjat idén az alábbi tanulóink kapták

1. osztály – Friedrich Adél

2. osztály – Lőrincz Magdolna

3. osztály – Gálhidy Júlia

4. osztály – Mikula Gyöngyi

Minden eredményhez szeretettel gratulálunk!

Iubilate leánykar Rómában

2020 februárjában emlékeztünk meg Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai helyreállításának 30. évfordulójáról. A római ünnepség részeként február 13-án a Palazzo della Cancelleria gyönyörű renszánsz épületében a Iubilate leánykar adott ünnepi hangversenyt. Áder János köztársasági elnök díszvendégként részt vett az évfordulót ünneplő koncerten. A hangversenyt megtisztelte jelenlétével Msgr. Angelo Acerbi érsek úr, aki 1990 és 1997 között volt pápai nuncius Magyarországon.

A koncert műsorfüzete: Libretto_Concerto_HuVat-100-30

Másnap Róma nevezetességeivel is ismerkedtünk. Különleges élményt jelentett ez a néhány nap minden résztvevő számára!


Sajtómegjelenések

Vatikáni Nagykövetség: Magyar-szentszéki diplomáciai kapcsolatok 30. évfordulója: a Iubilate leánykar hangversenye
Vatican News: Ferenc pápa fogadta Áder János köztársasági elnököt a VatikánbanJótékonysági látogatás a Vigyél Haza Alapítványnál

Februárban eljuttattuk a 2019. december 11-i Adventi Jótékonysági Délutánon gyűjtött pénzből – közel 40.000 forintból – vásárolt adományt, 24 kg száraztápot és 4 csomag egyéb finomságot a Vigyél Haza Alapítvány önkénteseihez és vezetőjéhez.


Óvári András, az alapítvány vezetője nagyon megköszönte a diákok, szülők, tanárok felajánlását és kihangsúlyozta, hogy a nem is az összeg nagysága a fontos számukra, hanem különösen jólesik nekik, hogy egy egész iskola összefogását köszönhetik meg.


1 2 3 4