Róma – Together 2023

A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola 11-12. osztályos növendékei, két 10. osztályos diák és 21 volt kórusiskolás énekelt a püspöki szinódust megelőző ökumenikus imavirrasztáson a Szent Péter téren a Szentatya, az Egyházat vezető bíboros, érsek és püspök atyák, illetve más vallások, egyházak vezetőinek jelenlétében. Jó volt látni, hogy az egyházi vezetők milyen meghitt, testvéri kapcsolatban vannak egymással, őszintén örülnek egymásnak.   A virrasztást megelőzte különféle népek énekelt egyházi zenéjének előadása, köztük libanoniak, ukránok, nigériaiak, szerbek és természetesen magyarok is megszólaltak. Itt két, népi hangvételű vegyeskari művet énekeltünk, mindkettőt iskolánk alapítója és művészeti vezetője, Sapszon Ferenc feldolgozásában. A szinódust megelőző virrasztáson sok taizei ének hangzott el, mindegyik annyiszor, hogy az ismétlések közben lehetősége legyen a jelenlévőknek elmélyülni, és az Istennel való intenzív imádságot átélni.  Felemelő volt az is, hogy a szinódusi atyákkal együtt hívhattuk a Szentlelket, hiszen amikor Ferenc pápa megérkezett a térre, akkor Sevillai Izidor  Adsumus Sancte Spiritus, veni ad nos, adesto nobis kezdetű imádságát énekeltük a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel.

A diákokat Sapszon Borbála kórusvezető, az osztályfőnökeik, két kollégánk és jómagam kísértem el.  A hangszereseket is egy kórusiskolás tanár, Kertész Annamária fogta össze.  Mivel a jelenlegi diákjainkkal éjszaka nem utazhatunk, ezért szeptember 27-én Padovában aludtunk, ahol a Centro Parrocchiale San Carlo Padova fogadott be bennünket.  Másnap reggel elmentünk a Szent Antal Bazilikába.  Fantasztikus volt az Egyház egyik legismertebb szentjének tiszteletére szentelt bazilikát bejárni.  Ezután folytattuk utunkat és a késő délutáni órákban érkeztünk meg a római szállásunkra, a Szent Péter tér közelében lévő kisszemináriumba.  A pénteki nap nagy része próbával telt.  Azért városnézésre is jutott időnk, leginkább esténként, de a nappali forróság miatt jobb is volt így.

Bár mi nap mint nap találkozunk, de az egyik nagy élményem, hogy végre volt idő sokat beszélgetni a gyerekekkel és egymással.  Together.  Jó volt együtt utazni,  beszélgetni, együtt lenni a liturgiában, együtt örülni, nevetni vagy erősíteni egymást a nehézségek idején, nagyszerű volt közösen étkezni, játszani, együtt rácsodálkozni Róma szépségére.  Azt számoltuk, hogy minden jelenlévő kórusiskolás legalább háromszor, néhány volt kórusiskolás már négy alkalommal énekelhetett a Szentatya jelenlétében:  2019-ben a Betlehem 100 kiállításon Rómában, majd 2021 szeptemberében a NEK zárószentmiséjén, 2023 április 30-án a Kossuth téren, most pedig ismét Rómában.  Hatalmas ajándékot, életre szóló lelki élményt jelentettek ezek az alkalmak mindannyiuknak.  Külön szeretném kiemelni a személyes találkozásokat.  Sokat köszönhetünk Don Andrea rektor úrnak, aki szívélyes vendéglátónk volt, akinek alázata mindannyiunk számára örök példa, aki napközben nagy szeretettel foglalkozott a rábízott fiatalokkal, hajnalban pedig tanúja voltam, hogy épp a folyosót mossa fel.  Igen örvendtem, hogy megismerhettem Flavian Kassala püspök urat, aki  Tanzánia delegáltjaként vett részt a szinóduson és szintén a Pontificio Seminario Romano Minoréban lakott.  Ő eljött az egyik esti imánkra, elmondta, hogy nagy örömet jelentett számára a mi közös áhítatunk, jó volt látni együtt imádkozni ezt a sok fiatalt, megtapasztalni, hogy a fiatalok szeretik az Egyházat.  A saját nyelvén, majd angolul áldott meg bennünket, és mindig kedvesen köszöntött, amikor találkoztunk.  A virrasztás után külön odajött, hogy gratuláljon nekünk és megköszönje a zenei szolgálatunkat. Számomra különleges örömet jelentett, hogy a szertartás kezdete előtt válthattam néhány szót a szinódusra delegált Kovács Gergely érsek úrral és Mohos Gábor püspök úrral, aki egyben plébánosom is a Szent István Bazilikában. Szintén hálásak vagyunk a római tanulmányokat folytató jezsuitának, Kajtor Domonkosnak, aki sok időt töltött velünk diákjaink nagy örömére.  Fantasztikus élmény volt, hogy megmutatta nekünk Szent Ignác szobáját és lebilincselően mesélt a rendalapító életéről.  Köszönjük, hogy olyan nagy szeretettel fogadtak bennünket vasárnap a szállásunk közelében lévő Santa Maria delle grazie al trionfale templomban, ahol a délelőtt 11 órai szentmisén énekeltünk.  Sapszon Borbála nagyon lényeges dolgot fogalmazott meg, amikor azt mondta nekünk, hogy jó döntést hozni csak Isten jelenlétében lehet, és hogy ez a mostani szinódus is egy ilyen meghatározó alkalom lesz.  Igazgatóként büszke vagyok a kórusiskolás növendékeinkre, akik zenei szolgálatukkal, magatartásukkal méltó módon képviselték a Magyar Katolikus Egyházat és hazánkat.  Köszönöm az MKPK, a fenntartó EKIF, a római egyházmegye és taizé-i közösség támogatását, amivel a 80 fős kórusiskolás delegáció részvételének feltételeit biztosították.

Friedrich Attila


Cikk a Magyar Kuríron: Előtted állunk, Szentlélek – A római Together ökumenikus imaóra zenészeinek élményei

A vasárnapi szolgálat linkje: https://fb.watch/nrL_KNqpE5/