Salzburgi kórusút – Laudate

Nagy örömünkre október 8-11. között sikerült “pótolni” a 2020. esztendő tavaszára tervezett salzburgi kórusutazásunkat, amit a Laudate gyermekkar a 2019-es Budapesti Nemzetközi Kórusversenyen elért kategória győzelméért és különdíjáért kapott ajándékba.


Czifra János dómkarnagy úrhoz régi barátság fűzi iskolánkat, most is nagy szeretettel fogadott bennünket.  Gyönyörű időnk volt, az énekes szolgálat mellett kirándultunk is.  Nagy élmény volt a Seisenberg szurdok vagy a Stille Nacht Kapelle meglátogatása, a beéneklés Laufen gyönyörű templomában és természetesen Salzburg bejárása.


A vasárnap 10 órai szentmisén Gabriel Fauré miséjét énekelte a kórus Sapszon Borbála tanárnő vezényletével. A főcelebráns a svájci püspöki kar egykori elnöke, Markus Bücher püspök atya, Sankt Gallen főpásztora volt, aki a bevezetőben kedvesen köszöntött bennünket és a szeptember 12-i pápai szentmisén való szereplésünket is megemlítette.  A lányok nagyon szépen énekeltek, büszkék vagyunk rájuk!  Köszönjük kísérőink, Steiner Judit és Nyitrai Orsolya tanárnők és Nagy Ákos tanár úr munkáját is. Hála a Gondvislésnek, hogy megvalósulhatott ez a kórusút!

Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap támogatását!

A Dómban Markus Bücher püspök atyával

Mahler III. szimfóniája a MÜPA-ban

A Jubilate leánykar október 2-án a MÜPA-ban működött közre a Bécsi Szimfonikusokkal Mahler III. szimfóniájának előadásában Andrés Orozco-Estrada vezényletével

A koncert szólistája, a világhírű brit mezzoszoprán, Sarah Connolly sokoldalú énekes, repertoárja Händeltől a kortárs zenéig terjed. Az 1900-ban alapított Bécsi Szimfonikusokat olyan muzsikusok vezették, mint Furtwängler, Karajan, Sawallisch, Giulini. Karmesterük, a kolumbiai Andrés Orozco-Estrada egy beugrás nyomán vált ismertté Ausztriában, amely új hazája lett – de Németországban, Nagy-Britanniában és az Amerikai Egyesült Államokban is nagy sikereket arat.” (www.filharmonikusok.hu)

Természettudományos workshop 2017-21

A Regensburger Domspatzen és a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola természettudományos együttműködésének Deutsche Telekom által támogatott első szakasza lezárult. Jövő tavasszal már mindkét iskola új csapattal vág bele a következő ciklusba. Köszönjük a tanárok és a diákok munkáját!

Köszönöm a Domspatzen érdemesült igazgatójának, Berthold Wahl tanár úrnak a támogatását és barátságát! Köszönjük Nyitrai Orsolya tanárnő, René Grünbauer, Dr. Frigyesi Miklós, Koncz Ádám és Jakab Levente tanár urak munkáját, továbbá köszönjük Gönczöl Péter és Szlávik Máté egykori diákjaink áldozatos segítségét a projekt során.

Gratulálunk a versenyeken elért sikerekhez! Mindannyian gyarapodtunk tudásban, gazdagodtunk egymás megismerésével.

Szőnyi Erzsébet emlékére – könyvbemutató

Június 28-án mutatták be a Pesti Vigadóban az MMA által is támogatott, a Magyar Kodály Társaság és a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége révén kiadott Szőnyi Erzsébet emlékére című könyvet. A bemutatón közreműködtek a kórusiskola növendékei is.

Erzsi néni személyében iskolánk egyik nagy pártfogóját tiszteljük, emlékét kegyelettel őrizzük!
Az eseményről készült kisfilmet szeretettel ajánljuk!


2020/21 tanévi eredmények

Tanulmányi munka

Örömmel értesültünk arról, hogy gimnáziumi képzésünk bekerült a 100 legjobb gimnázium közé, 84. helyen végeztünk.  Az intézmény összesített tanulmányi átlaga 4,37.  A kitűnők száma: 34 tanuló.  Példás magatartása, szorgalma és mindössze egyetlen négyese alapján szintén dicséret illet 20 tanulót.  Összesen 54 növendékünk végzett kiemelkedő tanulmányi munkát. Az alsó tagozaton a 2. osztály (4,77), a felső tagozaton az 5. osztály (4,5), a gimnáziumban a 12. osztály (4,5) érte el a legmagasabb osztályátlagot.

OsztályTanulmányi átlagKitűnők száma
1.7 fő
2.4,779 fő
3.4,633 fő
4.4,632 fő
5.4,51 fő
6.4,461 fő
7.4,174 fő
8.3,941 fő
9.3,991 fő
10.4,382 fő
11.4,181 fő
12.4,53 fő

Érettségi vizsga

A végzősök érettségi átlaga összességében 4,43 (74,9%), az előrehozott érettségi átlaga összességében 4,8 (85%).  4 tanuló kitűnő érettségi bizonyítványt szerzett.

TantárgyÉrettségi átlag
Magyar nyelv és irodalom4,57 (79,2%)
Matematika3,91 (66,7%)
Történelem4,57 (78%)
Angol nyelv4,53 (75,7%)
Német nyelv5,0 (90,2%)
Latin nyelv4,67 (83,7%)
Francia nyelv4,5 (79,5%)
Biológia4,71 (73,6%)
Földrajz5,0 (60%)  – csak emelt
Ének-zene4,83 (82,7 %)
Fizika5,0 (93%)
Informatika4,00 (57,7%)
Kémia3,5 (48,8%)

Tanulmányi, zenei és sportverseny eredmények

Összesítő táblázat itt megtekinthető


MaTalent 6 mérés

A mérésen 15 fő 4. osztályos tanuló vett részt. Fontosnak tartjuk a mérésben való részvételt, hiszen segít azonosítani a matematikából kiemelkedően tehetséges tanulókat, akiknek a tehetséggondozását megszervezzük, illetve a regensburgi testvériskolával közös természettudományos együttműködésbe bevonjuk őket.   A mérésben résztvevő tanulók 27%-a tartozik a felső 25%-ba.  9 tanuló ért el 500 pont feletti eredményt.

  • felső 6 %-a 656 pont vagy e felett teljesített: kiemelkedő tehetségfejlődésű tanuló,
    •  Szefcsik Leó (689 pont)
  • felső 25 %-a 570 pont vagy e felett teljesített: tehetségígéret.
    • Börcsök Bernát (587 pont)
    • Lepesi-Benkő Ákos (620 pont)
    • Varga Franciska  (619 pont)

Mindenkinek szeretettel gratulálunk és köszönjük a szorgalmas munkát!

Idegen nyelvi mérés 2021

Az idegen nyelvi mérés az angol és a német nyelvből azt vizsgálja, hogy a tanulók nyelvtudása megfelel-e a tantervi követelményekben előírt KER (Közös Európai Referenciakeret) szerinti szinteknek.
A 6. évfolyamon az A1 szint, a 8. évfolyamon az A2 szint az előírt követelmény. 60% feletti eredmény esetén a tanuló megfelel az előírt követelményeknek. Ha a tanulók min. 80%-a megfelelt, akkor az iskola kiemelkedő teljesítményű. 

Iskolánkban 52 vizsgázó közül 45 kapott megfelelt minősítést, ami a vizsgázók 86,54%-át jelenti.

Eredmények osztályonként és nyelvenként

OsztályNyelvRésztvevők sz.LeggyengébbLegjobbÁtlag
6. osztályangol13 fő53%100%81,6%
6. osztálynémet11 fő53%96%71%
8. osztályangol16 fő50%100%86,12%
8. osztálynémet12 fő37%97%73,25%

Összesített eredmények

6. osztály76,6%
8. osztály79,68%
angolosok83,86%
németesek73,12%

További kimutatások (pdf)

VII. országos hárfaverseny és fesztivál

Szervező iskola

Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Katolikus Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium

Ideje és helyszíne: 2021. április 16-17. ONLINE

Megbízó: Oktatási Hivatal

Kategóriák és korcsoportok

Alapfokon szóló / 4 korcsoport, kamarazene /4 korcsoport

Középfokon szóló / 2 korcsoport, kamarazene / vegyes korcsoport

A Zsűri tagjai: Vigh Andrea, Peták Ágnes, Kiss Tünde, Polónyi Ágnes

A versenyen résztvevő iskolák

Aelia Sabina AMI, Bartók Béla AMI, Bartók Béla Zeneműv. Szakgimnázium, Csepeli Fasang Árpád AMI, Dunaújvárosi Sándor Frigyes AMI, Frederic Chopin Zenei AMI, Király-Kőnig Péter Zenei AMI, Kodály Zoltán Ének-zenei Ált. Isk, GImn és Zenei AMI, Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Molnár Antal Zeneiskola, Pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola – AMI, Premier Zenei Intézet, Óbudai Waldorf Ált. Isk. És Gimn. És AMI, Patrona Hungariae Óvoda, Ált. Isk., Gimn., Kollégium és AMI, Szent István Király Zeneműv. Szakgimn. És AMI, Pesthidegkúti Waldorf Ált. Isk., Gimn., és AMI, SZTE Vántus István Gyakorló Zeneműv. Szakgimnázium, Telki-Wattay Művészeti Iskola AMI, Váci Bartók-Pikéthy Zeneműv. Szakgimn. És AMI, Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneműv. Szakgimn.

Felkészítő tanárok

Batta Judit, Felletár Melinda, Földi Szabina, Gulyás Csilla, Jeney Erzsébet, Kiss Tünde, Lakatos Ida, Liebe Nóra, Markovich Mónika, Nagy Veronika, Natalia Gorbunova, Papp Tímea, Ramocsa Lili, Dr. Rásonyiné Brecz Annamária, Razvaljajeva Anasztázia, Scholz Erika, Szederkényiné Horváth Márta, Tánczos Katalin

A verseny támogatói

Esztergom-Budapest Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága; Hungaroton Music; Camac Harps; Papfalvy Ferenc hárfamíves; Salvi Harps; Victoria Music Hangszerbolt


Kapcsolattartó: Gulyás Csilla
A verseny jegyzője: Dr. Dominkó István

Megemlékezés Mindszenty bíborosról

A kommunizmus áldozatainak emléknapján, február 25-én a Mindszenty József téren tartott megemlékezésen, majd a Párbeszéd Házában tartott szentmisén a Kórusiskola énekesei teljesítettek zenei szolgálatot Feri bácsi vezetésével.

A megemlékezés végén Dr. Erdő Péter bíborost követve elhelyeztük mi is mécseseinket a szobor talapzatán, a már ott lévő koszorú mellett, amelyen a következő szalagfelirat, egy Mindszenty-idézet volt olvasható:

Folytassuk utunkat, bízzunk!


A szentmise előtt a Mindszenty szobor mögötti épületben, a volt Conti utcai börtönben beléphettünk azokba az eredeti állapotban megőrzött cellákba is, ahol a bíboros raboskodott 1949 szeptembere és 1954 májusa között. Köszönjük Kovács Gergelynek, a Mindszenty Alapítvány vezetőjének a bejárás során részletesen elmesélt történeteket a cellák múltjáról és az épületről.


Sajtómegjelenés: Mindszenty bíborosra emlékeztek a kommunizmus áldozatainak emléknapján
Fotó: Magyar Kurír/Merényi Zita

Adventi gyűjtés a magyarfülpösi gyerekeknek

Tavaly ádventben

ajándékcsomagokat gyűjtöttünk az erdélyi Magyarfülpösön működő Ady István református lelkész által alapított Szivárvány Ház iskolának, diákotthonnak. Az intézet a mezőségi mélyszegénységbe süllyedt szórványmagyarság gyermekeinek biztosít tanulási lehetőséget és magyar közösséget. Januárban megható beszámolót kaptunk az ajándékcsomagokat átvevő gyerekekről.

Szivárvány Ház – Magyarfülpös


A Tiszteletes úrral a Képmás c. folyóirat készített interjút tavaly decemberben.

Idén is szeretnénk segíteni nekik, ezért felvettük velük a kapcsolatot.  A járványhelyzetre való tekintettel a gyűjtést látjuk a legjobb megoldásnak.  Válaszukban kifejezték köszönetüket, hogy gondolunk rájuk és jelezték, hogy az összegyűlt pénzadományból karácsonyi csomagot állítanak össze a gyerekeknek.  Fotót is küldenek majd, így láthatjuk, kiknek segítettünk.

A gyűjtés most is az adventi időszakhoz kapcsolódik, november 30-tól december 12-ig várjuk majd az adományokat egy iskolai számlára.  A technikai tudnivalókról időben tájékoztatást küldünk.  Előre is köszönjük minden jókedvű adakozó segítségét!


Frissítés: 2020. december 17.

Örömmel jelzem, hogy a gyűjtés eredménye 471 000 Ft, amit továbbítunk a magyarfülpösi gyermekeket segítő alapítványnak.

Hálásan köszönjük minden adakozó nagylelkűségét és jóságát!

1 2 3 4 6