Szőnyi Erzsébet emlékére – könyvbemutató

Június 28-án mutatták be a Pesti Vigadóban az MMA által is támogatott, a Magyar Kodály Társaság és a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége révén kiadott Szőnyi Erzsébet emlékére című könyvet. A bemutatón közreműködtek a kórusiskola növendékei is.

Erzsi néni személyében iskolánk egyik nagy pártfogóját tiszteljük, emlékét kegyelettel őrizzük!


Az eseményről készült kisfilmet szeretettel ajánljuk!

Nyári információk

Ügyeleti napok
 • július 7-én 9-13 óra;
 • augusztus 4-én 9-13 óra.
Javító vizsga
 • augusztus 24-én reggel 8 órakor. Érkezés 7:45-ig!
Konzis pótfelvételi
 • augusztus 25-n délelőtt 10 órától.
Felkészülés a NEK-re a gimnazista vegyeskar számára
 • augusztus 23 -tól (részletekről később).
Veni Sancte
 • augusztus 31-én 10 órakor a Szent Anna templomban.

2020/21 tanévi eredmények

Tanulmányi munka

Örömmel értesültünk arról, hogy gimnáziumi képzésünk bekerült a 100 legjobb gimnázium közé, 84. helyen végeztünk.  Az intézmény összesített tanulmányi átlaga 4,37.  A kitűnők száma: 34 tanuló.  Példás magatartása, szorgalma és mindössze egyetlen négyese alapján szintén dicséret illet 20 tanulót.  Összesen 54 növendékünk végzett kiemelkedő tanulmányi munkát. Az alsó tagozaton a 2. osztály (4,77), a felső tagozaton az 5. osztály (4,5), a gimnáziumban a 12. osztály (4,5) érte el a legmagasabb osztályátlagot.

OsztályTanulmányi átlagKitűnők száma
1.7 fő
2.4,779 fő
3.4,633 fő
4.4,632 fő
5.4,51 fő
6.4,461 fő
7.4,174 fő
8.3,941 fő
9.3,991 fő
10.4,382 fő
11.4,181 fő
12.4,53 fő

Érettségi vizsga

A végzősök érettségi átlaga összességében 4,43 (74,9%), az előrehozott érettségi átlaga összességében 4,8 (85%).  4 tanuló kitűnő érettségi bizonyítványt szerzett.

TantárgyÉrettségi átlag
Magyar nyelv és irodalom4,57 (79,2%)
Matematika3,91 (66,7%)
Történelem4,57 (78%)
Angol nyelv4,53 (75,7%)
Német nyelv5,0 (90,2%)
Latin nyelv4,67 (83,7%)
Francia nyelv4,5 (79,5%)
Biológia4,71 (73,6%)
Földrajz5,0 (60%)  – csak emelt
Ének-zene4,83 (82,7 %)
Fizika5,0 (93%)
Informatika4,00 (57,7%)
Kémia3,5 (48,8%)

Tanulmányi, zenei és sportverseny eredmények

Összesítő táblázat itt megtekinthető


MaTalent 6 mérés

A mérésen 15 fő 4. osztályos tanuló vett részt. Fontosnak tartjuk a mérésben való részvételt, hiszen segít azonosítani a matematikából kiemelkedően tehetséges tanulókat, akiknek a tehetséggondozását megszervezzük, illetve a regensburgi testvériskolával közös természettudományos együttműködésbe bevonjuk őket.   A mérésben résztvevő tanulók 27%-a tartozik a felső 25%-ba.  9 tanuló ért el 500 pont feletti eredményt.

 • felső 6 %-a 656 pont vagy e felett teljesített: kiemelkedő tehetségfejlődésű tanuló,
  •  Szefcsik Leó (689 pont)
 • felső 25 %-a 570 pont vagy e felett teljesített: tehetségígéret.
  • Börcsök Bernát (587 pont)
  • Lepesi-Benkő Ákos (620 pont)
  • Varga Franciska  (619 pont)

Mindenkinek szeretettel gratulálunk és köszönjük a szorgalmas munkát!

Idegen nyelvi mérés 2021

Az idegen nyelvi mérés az angol és a német nyelvből azt vizsgálja, hogy a tanulók nyelvtudása megfelel-e a tantervi követelményekben előírt KER (Közös Európai Referenciakeret) szerinti szinteknek.
A 6. évfolyamon az A1 szint, a 8. évfolyamon az A2 szint az előírt követelmény. 60% feletti eredmény esetén a tanuló megfelel az előírt követelményeknek. Ha a tanulók min. 80%-a megfelelt, akkor az iskola kiemelkedő teljesítményű. 

Iskolánkban 52 vizsgázó közül 45 kapott megfelelt minősítést, ami a vizsgázók 86,54%-át jelenti.

Eredmények osztályonként és nyelvenként

OsztályNyelvRésztvevők sz.LeggyengébbLegjobbÁtlag
6. osztályangol13 fő53%100%81,6%
6. osztálynémet11 fő53%96%71%
8. osztályangol16 fő50%100%86,12%
8. osztálynémet12 fő37%97%73,25%

Összesített eredmények

6. osztály76,6%
8. osztály79,68%
angolosok83,86%
németesek73,12%

További kimutatások (pdf)

Hunyadi Mátyás Történelemverseny

Örömmel hirdetjük, hogy a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium közös szervezésű versenyén, a Hunyadi Mátyás Történelemversenyen

a 7-8. osztályos kategóriában a kórusiskolás
Hadműveleti osztály nevű csapat a döntőn I. helyezést ért el!

Szeretettel gratulálunk a csapat tagjainak: Szefcsik Boldizsár és Szentpály-Juhász János 8. osztályos tanulóknak ehhez a kiemelkedő eredményhez!

Kormányhatározat a Kórusiskola felújításáról, bővítéséről

Nagy örömmel jelzem,

hogy május 21-én megjelent a Magyar Közlönyben a régóta várt kormányhatározat.  Ez a Kórusiskola bővítésének teljes megvalósítását biztosítja!

A Kórusiskola közössége nevében hálásan köszönöm mindazok munkáját, támogatását, akik segítették, hogy eljussunk idáig.

Köszönöm Naszvadi György és Rétvári Bence államtitkár uraknak az ügy felkarolását, támogatását, tanácsaikat és közbenjárásukat. Köszönöm Gyetván Gábor főigazgató atya támogatását. Köszönöm Bíboros Úr Miniszterelnök Úrnak írt kérelmét.  Köszönöm Prof. Dr. Freund Tamás úrnak, a Magyar Tudományos Akadémia elnökének támogató levelét.  Köszönöm Elnök úrnak, hogy számos elfoglaltsága mellett időt szakított a támogató levél megírására, amelyet kérésem után néhány nappal kézhez is kaptam.  Köszönöm Vashegyi György úrnak, a Magyar Művészeti Akadémia elnökének támogatását, aki arra is időt szakított, hogy a beruházással kapcsolatos online értekezleten részt vegyen, ugyanakkor személyesen is közbenjárt ügyünkben a legfelsőbb szinten.

Nagy köszönet illeti Böröcz László országgyűlési képviselő urat, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőcsoportjának frakcióvezető helyettesét, aki megtisztelt bennünket azzal, hogy két alkalommal is személyesen ellátogatott a Kórusiskolába és személyes tapasztalatai alapján képviselte ügyünket a legfőbb döntéshozók előtt.  Az ő aktív támogatása nagy lendületet adott a támogató döntés megszületésének.  Már az első találkozásunk alkalmával bizalommal és optimizmussal töltött el, hogy mennyire felkészült volt. Kérdéseiből, megjegyzéseiből, elismerő szavaiból egyértelmű volt számomra, hogy megismerte, megértette a problémáinkat és támogatásáról biztosított.

Szintén hálával gondolok dr. Schneller Domonkos helyettes államtitkár úrra, aki az elmúlt egy évben munkatársaival nagyon sokat dolgozott a tervezés, a beruházás és a kormányelőterjesztés gondos és alapos előkészítésén, akinek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a pandémia miatt kialakult nehéz gazdasági helyzetben sikerült megszerezni a kormányzati támogatást a projekt megvalósításához.  Arról is örömmel értesültünk, hogy a Budapesti Fejlesztési Központ keretein belül Helyettes Államtitkár Úr irányítja majd a beruházás megvalósulását.

Köszönöm mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a kormányhatározat megszületéséhez!

Friedrich Attila  M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 93. szám  

A Kormány 1299/2021. (V. 20.) Korm. határozata
a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Katolikus Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium infrastrukturális fejlesztésének előkészítéséről és megvalósításáról

A Kormány

1.  egyetért a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Katolikus Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházás (a továbbiakban: Beruházás) előkészítésével és megvalósításával;

2.  a Beruházás
 a) előkészítésére a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot,
 b) megvalósítására a Beruházási Ügynökséget
 jelöli ki;

3.  a Beruházás
 a) előkészítésének kormányzati felelőseként a Miniszterelnökséget vezető minisztert,
 b) megvalósításának felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert
 jelöli ki;

4.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezésére gondoskodjon a Beruházás előkészítéséhez és megvalósításához szükséges források biztosításáról.

Felelős:
 pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős miniszter

Határidő:
 a felmerülés ütemében

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök


VII. Országos Hárfaverseny – kórusiskolás diákok eredményei

Szeretettel gratulálunk a hárfaversenyen induló minden diáknak és a két felkészítő tanárnak, Liebe Nórának és Gulyás Csillának!

Nagy öröm, hogy iskolánk minden versenyre nevezett diákja díjat nyert!

Soós Karolina – Szefcsik Boldizsár duó: I. hely

Pintér-Rápa Titanilla II. hely

Soós Karolina – Szebik Hajnalka – Soha Róza – Szöllősi Katica hárfaegyüttes: III. hely

Fejérdy Klára: Különdíj / Kodály-darab előadásáért

Soós Karolina – Szefcsik Boldizsár: Kiemelt kamarazenei különdíj

Schmidt Ferenc 1941-2021

Szomorú szívvel, de a Jóisten akaratában megnyugodva adjuk hírül, hogy szeretett kollégánk, a Kórusiskola igen tisztelt egykori pedagógusa, Schmidt Ferenc tanár úr, Smici bácsi ma reggel visszaadta lelkét Teremtőjének. Együtt érzünk a gyászoló családdal, szeretetre méltó személyiségének emlékét megőrizzük.

Tavaszi tanulmányi versenyeredmények

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egyesült Innovációs és Tudásközpontja és a Bay Zoltán Tudomány- és Technikatörténeti Alapítvány a 2020/21-es tanévben is megrendezte a Matematika mindenkinek országos versenyt a középiskolák 9-13. osztályos tanulói számára.

A versenyre olyan választható témát feldolgozó projektmunkát kellett benyújtani, amelyeken keresztül szemléletesen bemutatható a matematika jelenléte a mindennapok gyakorlatában, a műszaki életben vagy a különböző tudományokban és művészeti ágakban.

Idén a 11-13. osztályosok kategóriájában Illés Ágnes (11.o), Soós Virág (10.o) és Verseghi-Nagy Virág (10.o) a Topológia témakört feldolgozó prezentációjukkal és előadásukkal II. helyezést értek el.


A 2020/21. évi Országos Honismereti Tanulmányi Versenyen
Tőzsér Eszter (6.o) országos IV. helyezést ért (59/60 pontszámmal!).


Fabók Anna (11.o) a latin OKTV döntőjébe került, de a járvány miatt a döntőt nem tartották meg.


A „Pro patria és libertate” II. Rákóczi Ferenc Országos Latin Fordítási Verseny döntőjén ismét előkelő helyezéseket értek el latinos diákjaink:

Minores kategóriaHorányi Róza (10.o) országos VI. hely.
Maiores kategóriaFabók Anna (11.o) országos X. hely, Dékány Rózsa (12.o) országos XV. hely.


XXIV. Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 2. fordulóján
Tőzsér Eszter (6.o) országos VII. helyezést ért el.


Szeretettel gratulálunk az eredményekhez!

1 2 3 20