Tanáraink, munkatársaink

Tantestület – 2023/24-es tanév

Andóné Varga Katalin – angol nyelv

Androvicz-Horváth Lilla – fuvola, furulya

Dr. Antal Laura – szolfézs

Ballabás Aliz – gitár

Bátki Hedvig – furulya, oboa, szolfézs

Bede Noémi – tanító, 4. osztályfőnök

Berg Piroska – angol nyelv

Bognár Zsuzsanna – történelem, latin nyelv

Borosné Kiss Zsuzsanna – zongora

Bősz Tünde – kémia, fizika

Brebovszky Klára – kórus, szolfézs

Csetneki Hanna – fejlesztő pedagógus

Czibulka Mária – tanító, fejlesztő pedagógus

Dr. Dominkó István – igazgatóhelyettes, zongora

Eredics Béla – igazgatóhelyettes, magánének

Farkas-Takács Krisztina – magyar, technika, életvitel és gyakorlat, 6. osztályfőnök

Fenyvesi Szilvia – magánének, ének főtárgy

Fischer Edina – ének–zene, szolfézs, zenetörténet

Friedrich Attila – igazgató, történelem

Friedrichné Vizy Judit – szervező tanár

Frigyesi Márton – magyar nyelv és irodalom, francia nyelv

Frigyesi Zoltán – testnevelés és sport, 9. osztályfőnök

Fucskó Magdolna – tanító, 2. osztályfőnök

Gallai Judit – gordonka, kamarazene

Garamvölgyi Krisztina – magánének

Gergó Ágnes – informatika, digitális kultúra

Dr. Gergó Lajos – matematika

Gondos Tibor – matematika, szabadidő

Dr. Gulyás Csilla – hárfa

Győrffy Zsófia – klarinét, furulya

Dr. Győrfi Laura – zongora, korrepetíció

Heim László – matematika, ének-zene, zeneirodalom, zenetörténet, 12. osztályfőnök

Hermány Irén – francia nyelv

Jakab Levente – informatika, digitális kultúra

Kapiné Detki Eszter – szolfézs

Kaposi Brúnó – orgona

Kériné Sipos Katalin – testnevelés és sport

Kertész Annamária – gitár

Kiss Zsuzsanna – zongora, zeneszerzés gyakorlat

Kolonits Klára – angol nyelv, német nyelv

Koncz Ádám – történelem, német nyelv

Kubassy Andrea – hegedű, 11. osztályfőnök

Lang Miklós – magánének

Liebe Nóra – zongora, hárfa

Murvai Dénes – magánének

Nagy Ákos – liturgikus orgona, korrepetíció, egyházzene-irodalom, gregorián

Nagy Ottó – viola da gamba, gordonka

Nagyné Szőnyi Anetta – magyar, angol nyelv

Ott Magdolna – zongora, korrepetíció

Ottlikné Óhegyi Judit – tanító

Paál Beáta – matematika, szabadidő, 7. osztályfőnök

Dr. Pajor Emese – logopédus

Paulovicsné Nyitrai Orsolya – matematika

Polánszkiné Nádas Ildikó – könyvtárostanár

Polyák Zoltánné Kovács Annamária – magyar nyelv és irodalom, történelem, 8. osztályfőnök

Salát Ildikó – gordonka

Sapszon Borbála – zene-mozgás, kórus

Sapszon Ferenc – kórus, művészeti vezető

Scheer Lívia – magánének

Dr. Seeman László – kürt, trombita

Sepsi Mónika – tanító

Szefcsikné Nikodém Nóra – vizuális kultúra, művészettörténet, etika

Szigeti Karina – magánének, hangképzés

Szokolay Ádámné – zongora

Szörszön Zsuzsanna – szabadidő, 3. osztályfőnök

Tarpay Dorottya – természetismeret, földrajz, biológia

Tillné Steiner Judit – német nyelv, varázsmese

Tóth Benedek – ütő, kamarazene

Tőkés Mária – szolfézs

Török László – hittan

Tóth Márton – magánének, kórus, kamaraének, zenekar

Tóth Zoltánné – magyar nyelv és irodalom, német nyelv

Tóth-Markó Janka – tanító

Uzsaly Bence – szolfézs, zongora, korrepetíció

Vadas Tamás – hittan, liturgikus gyakorlat, orgonaismeret, népének, szakgimnázium osztályfőnök

Varga Ildikó Kornélia – tanító, 1. osztályfőnök

Zsigmondné Tamasics Katalin – biológia, földrajz, 10. osztályfőnök


Munkatársaink

Formanek Tamásné Anna — iskolatitkár
Gönczöl Péter — informatikus
Galambosné Becskeházi Tímea — pedagógiai asszisztens, kórus-ruhatáros
Somorjainé Kuzniarski Ildikó — kórusasszisztens, kottatáros

Baloghné Tóth Gyöngyi — gazdasági vezető

Láng Marcell — gondnok
Ungvári László — portás
Ungvári Lászlóné Gabi — portás