Zeneiskolai tudnivalók – 2019/20

A zeneóra szerves része az iskolai feladatoknak, rendszeres gyakorlást igényel a növendék részéről, amelyben nagyon fontos szerepet kap a szülői segítség és együttműködés a növendék tanárával. Az órára pontosan, felszereléssel köteles a tanuló megjelenni.
Az eNaplóba a havi osztályzatok mellett bekerülhetnek a késések, vizsgajegyek, koncertek időpontjai, amely megkönnyíti a tájékozódást, és kapcsolattartást a gyermek tanárával.


Követelmények (vizsgák)

I. félév

A félévi beszámoló formája: egy közös óra a tanár és diákjai részvételével és egy félévi koncert, amelyeken a tanulónak végig részt kell vennie.

A félévi beszámolók időszaka: december 2. – január 17.

II. félév:

Év végén mindenki vizsgán ad számot tudásáról.

Aki betegség miatt (igazolással) nem tud részt venni a vizsgán – a pótló vizsgán ad számot tudásáról. A vizsga eredménye háromszoros súllyal számít az értékeléskor. Aki a pótló vizsgán sem jelenik meg, annak vizsgajegye elégtelen. Egy esetleges év végi gyenge osztályzat a következő évi térítési, ill. tandíj összegét jelentősen megemeli!

Az év-végi vizsgaidőszak: május 18. – június 3.

Művészeti alapvizsga: (hangszer és elemzés) – május 28. – 9h


Koncertek

Koncertjeink havonta kerülnek megrendezésre, amelyre örülnénk, ha tanítványaink közül jelen lennének a nem szereplő növendékek is, ezért idén is lesz regisztráció, ahol pontokat lehet gyűjteni a Kodály-napokra és szavazni is lehet a legjobb előadókra, akik ajándékot (koncert és mozijegy) nyerhetnek a Kodály-napokon.

A zeneiskolai közös koncertek időpontjai
 • október 25. – 16.30 – Bárdos-terem
 • november 14. – 16.30  – Bárdos-terem
 • november 17. – 16.00 – Tanár-diák jótékonysági koncert – Szeminárium
 • február 25. – 16.30 – Bárdos-terem
 • március 9. – Tücsök koncert (alsó tagozat) – 16.30 – Bárdos-terem
 • március 10. – Tanár-diák koncert 16.30 – Bárdos-terem
 • április 22. – 12. osztály záró vizsgakoncertje
 • június 4. – Tanár-diák koncert – Trianon 100 emlékére
 • június 6. – Évzáró koncert – 16.30 – Bárdos-terem

 

A növendék a tanára tudta nélkül semmilyen belső illetve külsős rendezvényen nem szerepelhet! A tanár csak akkor tud segíteni a felkészülésben, ha tud az eseményről, legyen az osztálykoncert, vagy felvételi meghallgatás.

A jövőben ennek elmulasztása első alkalommal szóbeli, majd írásbeli igazgatói figyelmeztetést von maga után.

 


Versenyek

A gyermekek hangszertanulási kedvét idén szeretnénk házi versenyekkel is motiválni. Ezek a versenyek jó alkalmak arra, hogy azok a gyermekek is indulhassanak, akik bár pályára nem mennek, de kellő gyakorlással szépen helyt tudnak állni ilyen helyzetekben.

Házi fafúvós verseny: március 23-24.

Házi zongoraverseny: április 2-3.


Osztályfolytatás

A 6 zeneiskolai osztály alatt indokolt esetben lehetséges egyszer osztályfolytatást kérelmezni az iskola igazgatójától a tanár beleegyező nyilatkozatával.

Ezt a szülőnek írásban kell kérelmeznie az év végi vizsga kezdetéig.

Alsó tagozaton tanári javaslatra a tanulók Hek1 és Hek2 osztályokat végezhetnek az 1. osztályba lépés előtt.


Hangszerbemutató és hangszertanácsadás

Az első osztályosok év-végén hangszerbemutatón és tanácsadáson vesznek részt szüleikkel együtt. A hangszerbemutatón tájékozódhatnak arról, mik a választási lehetőségek, a tanácsadáson pedig kipróbálhatják a hangszereket, és segítünk tanácsainkkal a választásban. Mindenki két hangszert jelöl meg, amelyből az iskolai kapacitás alapján a vezetőség választja ki, melyiket tudja teljesíteni.

 • hangszerbemutató: március 30. – 16:30 – Bárdos-terem
 • hangszeres tanácsadás: március 31. – 16:00-18:00 – kijelölt termekben

Tanárváltás, külsős hangszer

Papír alapú kérvényen lehet intézni, az etikai szabályokat betartva. Gyermek először a tanárával, szülői részvétellel beszélje meg a problémákat, ha nem orvosolható, akkor a nyomtatványt értelemszerűen kitöltve először a jelenlegi tanár írja alá. Amíg ez nem történik meg, mással nem írathatja alá. Végül a papírokat Szokolay Edina munkaközösség vezetőhöz kell személyesen eljuttatni.

Nyomtatványokat a portán és a titkárságon lehet kérni a második félévtől. A két hangszert igénylőknek idén egy külön nyomtatványt kell kitölteni, alsóban külön osztályfőnöki támogatással lehetséges, felsőtől is függ a növendék közismereti és zenei teljesítményétől.  Határidő: május 8.

Az is tanárváltásnak minősül, ha a diák külsős zeneiskolát akar választani, vagy külsős zeneiskolából be szeretne jönni.

Külsős diákoknak az ottani hangszeres tanulmányokat félévkor és év végén bizonyítvánnyal kell igazolni.

 

Dr. Dominkó István
igazgatóhlyettes

Szokolay Ádámné, Liebe Nóra
hangszeres munkaközösség-vezetők

Központi Veni Sancte

2019. szeptember 2-án 17 órakor került sor a fővárosi és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye fenntartásában működő katolikus iskolák központi Veni Sancte szentmiséjére, melyet Erdő Péter bíboros, prímás, érsek úr mutatott be.  A szentmisén a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola vegyeskara énekelt.  A szertartás végén adta át Bíboros Főpásztorunk az új igazgatói kinevezéseket.


Sajtómegjelenés: Magyar Kurír katolikus hírportál

Fotó: Magyar Kurír/Lambert Attila

Fotó: Magyar Kurír/Lambert Attila


Felemelő érzés volt a mintegy 5500 résztvevővel közösen ünnepelni és kérni a Szentlélek áldását a katolikus iskolákra és az új tanévre.

Gyetván Gábor protonotárius kanonok úrral, az EKIF főigazgatójával


Tanévnyitó körlevél – 2019

Tisztelt Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önöket az új tanév kezdetén.  Néhány aktuális tudnivalóról szeretnék tájékoztatást adni.

Iskolánk 2019. szeptember 1-jei hatállyal kerül az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF) fenntartásába.  Iskolánk új neve:

Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Katolikus Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium.

Budapest Főváros Kormányhivatala a működési engedélyt kiadta.


A tanévkezdés rendje

Szept. 1. vasárnap

 • 1-4. osztályosok 15:45-kor gyülekeznek a Szent Anna templom előtt.
 • Laudate 14:30-ra jön az iskolába, Exsultate nagyfiúk, Iubilate kórusok 15:00-ig érkezzenek meg a Szent Anna templomba.
 • 15 órakor a mutáló fiúk berendezik a templomot.
 • Exsultatés kisfiúk 15:40-re jönnek a templomba.
 • 16 óra Veni Sancte a Szt. Anna templomban

Szept. 2. hétfő

 • Érkezés 7:50-ig.
 • 8 órakor iskolagyűlés.
 • 9 órától osztályfőnöki órák:
 • 1-2. osztálynak  11:15-ig;
 • 3-4. osztálynak 12:00-ig;
 • felső tagozat számára ebédig.

Az alsós gyerekeket 12:30-kor haza lehet vinni.

Felső tagozatosok ebédideje:

 • 12:45 5-6. osztály
 • 13:30 7-8. osztály
 • Gimnazisták a 8. órában ebédelnek

A központi Veni Sanctén éneklőknek 12:30-tól 14 óráig próba.  Az iskolából együtt megyünk a helyszínre.

17 órakor központi Veni Sancte az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye területén lévő katolikus iskolák számára a Bazilikánál kb. 6000 diák és tanár részvételével (tőlünk: 8. oszt. + gimis vegyeskar)

Tankönyvosztás szeptember 2-án:

 • 1-6. osztály tankönyvosztása: 7:50-10:00 között. A tankönyvcsomagokat a szülők vagy megbízott családtagok vagy nagytestvérek vehetik át.
 • 1-4. osztály: tornaterem
 • 5-6. osztály: régi gazdasági iroda

Szükség esetén 12 órától folytatjuk az osztást 14 óráig.

Kérjük a kedves Szülőket, hogy átvételkor ellenőrizzék a tankönyvcsomagok tartalmát, a hiányokat, problémákat azonnal jelezzék a tankönyvosztást végző munkatársaknak.

A 7-12. osztályosok a délelőtt folyamán beosztás szerint veszik át a tankönyveket.

Fontos!

A  tankönyvtámogatás jogosultságáról szóló igazolás bemutatását az átvételig rendezni kell, ezután lehet átvenni a tankönyveket.


Szept. 3. kedd

 • Keddtől órarend szerinti csoportos tanítás minden évfolyamon.
 • 10 óra: alsós zeneiskolai beosztás
 • 15:00 hangképzésbeosztás 5-14. évf.
 • 16:00 hangszeres beosztás 5-14. évf.
 • az alsó tagozatosok a közismereti tanítás után hazamehetnek (zeneórák szept. 4-től kezdődnek)

Szept. 4. szerda 

 • Zeneiskolai tanítás is elkezdődik

Szeptember 2-án az iskolagyűlésen hirdetjük a szakköröket (5-12. évfolyam).  Szeptember 3-ig el kell dönteni a szakköri jelentkezést.  5-8. évfolyamokon ehhez szülői jóváhagyást is kérünk. Az erre vonatkozó nyomtatványt 2-án hazaküldjük.  A gyerekek az első két szakkört követően még dönthetnek úgy, hogy kilépnek.  Ez vonatkozik az emelt szintű érettségi előkészítőkre is.  Szabadon választott órán év végéig kötelező a részvétel!  A jelentkezés írásban történik.  Kötelező tanítási órának tekintendő.Mindennapos testnevelés

A köznevelési törvény értelmében minden évfolyamon érvényes.  Ezt a következőképpen valósítjuk meg:

1., 2. osztály

 • heti 3 óra testnevelés óra
 • heti 1 óra néptánc
 • heti 1 óra teljesíthető az iskolában délutáni sportfoglalkozás, gyógytestnevelés, formájában vagy a heti rendszerességű sportedzésen történő részvétel igazolásával

3.osztály

 • heti 2 óra testnevelés óra
 • heti 1 óra néptánc
 • heti 2 óra úszás (órarendbe iktatva)

 4.osztály

 • heti 3 óra testnevelés óra
 • heti 1 óra néptánc
 • heti 1 óra teljesíthető az iskolában délutáni sportfoglalkozás, gyógytestnevelés formájában vagy a heti rendszerességű sportedzésen történő részvétel igazolásával

5. osztály

 • heti 3 óra testnevelés óra
 • heti 2 óra úszás (órarendbe iktatva)

A többi osztály

 • heti 3 óra testnevelés óra
 • heti 2 óra teljesíthető az iskolában délutáni sportfoglalkozás, gyógytestnevelés formájában vagy a heti rendszerességű sportedzésen történő részvétel igazolásával

A gyógytestnevelés ellátását a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat végzi.  A kiszűrt tanulók itt az iskolában részesülnek heti 2 x 45 perc ellátásban, illetve heti 30 perc gyógyúszásban.  Amint tájékoztatást kapok a részletekről, továbbítom Önöknek.


Programok

Az éves program elérhető a honlapon keresztül a tanév rendje menüpontban.

Fontos! Akik korábban hozzáadták saját naptárjukhoz, azoknak az új tanév nem jelenik meg, ezt újra meg kell tenni.

A szeptember-októberi fellépéseket, a péntek déli énekszó és a Mátyás-templomi szolgálatok időpontjait, a szombatok rendjét már feltöltöttük.  Változás előfordulhat, ezért kérem, hogy ezt rendszeresen figyeljék majd.

Szeptember 13-án 15:30-tól lesz egy program a Szent István Bazilika előtt abból az alkalomból, hogy 365 nap lesz még hátra a Nemzeti Eucharisztikus Kongresszusig. Ezen a gimnazista vegyeskar működik majd közre.

Szeptember 15-én 15 órakor lesz a Bazilikában az Ars Sacra nyitó hangversenye, amelyen a Jubilate énekel majd.

Október 4-én a Bárdos120 koncerten a Laudate és az Exsultate Cantores énekel.

A felső tagozatos (16:30 óra)  és gimnazista (17:30 óra) osztályokban szeptember 18-án lesznek a szülői értekezletek.

Az alsó tagozat időpontjai:

1. osztály    szept. 9. 16.30

2. osztály    szept. 10. 16.30

3. osztály    szept. 16.  16.30

4. osztály    szept.  17. 16.30


Mulasztások

A hiányzást jelezni kell a titkárságon, Jubilatés kórustagok Feri bácsit is hívják fel!  Igazolás 3 napon belül szükséges, 8 napon túl nem igazolható. 10 igazolatlan óra után kötelesek vagyunk értesíteni a jegyzőt, 30 után a tanköteles tanulót át kell helyezni egy másik iskolába, a nem tanköteles tanulók tanulói jogviszonya megszűnik. Amennyiben egy tantárgyból az igazolt és igazolatlan mulasztás meghaladja a tanítási órák 30%-át vagy az évi 250 órát összességében meghaladja, meg kell ismételni az adott évfolyamot. Ilyenkor a tantestület mérlegelheti, hogy a tanuló számára engedélyezi az osztályozó vizsga letételét. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanítási órát.

Tanulót csak az osztályfőnök engedhet el, kórusos napokról elkéredzkedni csak a kórusvezető írásbeli beleegyezésével lehet. Minden elkéredzkedést az ellenőrzőbe kell beírni! A 3 napon túli elkéredzkedéshez is szükséges az osztályfőnök előzetes tájékoztatása és beleegyezése. A kérvényt az osztályfőnök tárja az igazgató elé.

A szülő egy tanévben összesen 3 napot igazolhat, utána egy napos hiányzás esetén is orvosi igazolás kell.  Az előre történő elkéredzkedésre ez nem vonatkozik, hiszen ilyen esetben az igazgató ( 3 napon túl) vagy az osztályfőnök (3 napig) igazolja a hiányzást.

Továbbra is fontos célunk a reggeli és órai késések visszaszorítása. Irányelvként fogalmaztuk meg, hogy aki a tanítási napok 25%-áról vagy annál többször elkésik, és nem teszi jóvá késéseit, nem kaphat jobbat változó magatartásnál. Kérjük támogató együttműködésüket a pontosság erényének belsővé tételében.

Az ünnepélyekről és a ballagásról kizárólag az igazgató engedélyével lehet hiányozni.

Az iskola épületében csak a Kórusiskolával tanulói jogviszonyban lévő diákjaink tartózkodhatnak.  Ez a délutánokra is érvényes.  Kérjük a Hozzátartozókat, hogy ne menjenek fel az osztálytermekhez, a gyermekekre a földszinten lehet várakozni.

Az 1. osztályosok szülei az első héten felmehetnek az osztályteremhez gyermekükért.  Kérjük a kedves Szülőket, hogy ezt követően gyermekükre a földszinten várakozzanak. Az alsó tagozatosok számára reggel 7:30 órától, délután 17:30 óráig lesz ügyelet.

Kérjük, hogy a családi síelést a síszünet idejére szervezzék, melynek időpontja: 2020. 02.01-02.05. (szombattól szerdáig)


Tanítási szünetek

 • Őszi szünet október 26-november 3.
 • Karácsonyi szünet: december 21-január 5.
 • Húsvéti szünet: április 7-április 14.

Felmentések

 • a nevelési tanácsadó vagy a szakértői bizottságok által kiállított szakvélemény alapján adható tantárgyi felmentések megadásához szülői kérvényt kell benyújtani szeptember 15-ig, amire az igazgató határozatot hoz;
 • sikeres osztályozó vizsga esetén a tanóra látogatása alóli felmentéshez is szülői kérvényt kell benyújtani (bár érdemes továbbra is járni órára a szinten tartás miatt).

Tanszerek

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján idén különösen odafigyelünk a tanszerekre.  Ennek elemei:

 • könyvtári könyvek óvása: kötelező bekötni;
 • a füzeteken és könyveken kívül fel legyen írva a név és az osztály;
 • a szaktanárok mellett az iskolavezetés is átnézi a szúrópróbaszerűen kiválasztott füzeteket.

Hetedik évfolyamra járók szüleinek tájékoztatása

Jogszabály írja elő, hogy a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit az iskola tájékoztatja arról, hogy gyermekük következő tanévben (2020/21.) esedékes iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők között vita van, annak eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a bírósági döntés szerint kell továbbítania.


Külföldi nyelvtanulás állami támogatással

2020 nyarán indul a 9-11. évfolyamosok kétszer kéthetes külföldi nyelvi kurzusát biztosító program, amelyet teljes egészében (utazás, szállás, ellátás, nyelviskola) az állam finanszíroz a Tempus Közalapítványon keresztül. A részvétel alanyi jogon jár, a program teljes egészében előfinanszírozott!  Az első tanult idegen nyelv kapcsán vehető igénybe, angol, német, francia (és kínai) nyelvterületre lehet utazni Európán belül.  Jelenleg már 1200 nyelviskolával kezdődött meg az együttműködési tárgyalás.  Az iskolák min. 8 fős, vegyes korosztályú csoportokat szervezhetnek, de egyénileg is lehet utazni.  Október-november folyamán nyílik meg az a felület, ahol városonként jelennek meg a választható nyelviskolák.  A jelentkezés januárban indul, addig be kell szerezni a kiválasztott nyelviskola befogadó nyilatkozatát.  A részletekről hamarosan tájékoztató levelet kapunk, amit továbbítani fogok.  Fontos azonban, hogy a kurzus ne a kórustáborok idejére essen (kivéve a mutáló fiúkat).

Folytatjuk a nyelvi vizsgák tavalyi rendszerét a 6-12. évfolyamokon.

Folytatódik testvériskolai együttműködésünk a Regensburger Domspatzen kórusiskolával.


Befizetések

Alapítványi hozzájárulás (évente egyszer)

 • 1. évf. számára 6.000,- ft/év
 • 2. évf. számára 8.000,- ft/év
 • 3-7. évf. számára 14.000,- ft/év
 • 8-12. évf. számára 16.000,- ft/év

Az alapítványi befizetéseket olyan célokra használjuk fel, amelyeket az iskolai költségvetés nem tud finanszírozni (beszerzések a zeneiskola számára, terembérlet, buszbérlés, kórustábor stb.).  Kérjük, hogy lehetőleg november végéig szíveskedjenek Sári néninél befizetni.

Térítési díj/tandíj az alapfokú művészetoktatásért (félévente fizetendő)

Az összeget a jogszabályok alapján a Fenntartó állapítja meg, később hirdetjük. Az I. félévre esedékes összeget október 15-ig, a II. félévre esedékes összeget március 15-ig kell befizetni.


Házirendünk a honlapon keresztül elérhető:

http://kzmk.hu/wp-content/uploads/2019/02/Hazirend-2018.pdf

Minden kedves kórusiskolás Családnak eredményes tanévet kívánok!

Üdvözlettel:

Friedrich Attila
igazgató

Meghívó – Sapszon bérlet IV.

Kedves Kórusiskolás Családok!

2020. május 13-án (A Fatimai Szűzanya ünnepének napján), este fél 8-kor a Vigadóban a 2019-20-as Sapszon – bérlet 4., egyben utolsó hangversenyén “Mysterii Fidei – Hitünk titkai” címmel egy minden bizonnyal nagyon szép hangversenyre kerül sor. A Magyar Rádió Énekkarát ifj. Sapszon Ferenc vezényli. Ezúton szeretném erre a koncertre szeretettel meghívni a Kórusiskolás Családokat.

Szeretettel:
Feri b.


További információk:
A Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek programfüzete a 2019/2020-as hangversenyévadra

Tanévkezdés – 2019

Tisztelt Szülők!

A tanévnyitó Veni Sancte szeptember 1-én (vasárnap) 16 órakor kezdődik a Batthyány téri Szent Anna templomban. Megjelenés ünneplőben.

Az alsó tagozatosok 15:45 órakor gyülekeznek a templom előtt.

A Laudate kórus 14:30-ra jön az iskolába. A Iubilate kórus és az Exsultate nagyfiúk 15 órakor kezdik a beéneklést a templomban. A mutáló fiúk is 15 órára jönnek a templomba. Az Exsultate kisfiúk 15:40-re jönnek.

Szeptember 2-án reggel 7:50-re jövünk iskolába. Ezen a napon 17 órakor lesz a katolikus iskolák központi Veni Sancte évnyitó szentmiséje a Szent István Bazilika előtti téren, melyen a gimnazista vegyeskar énekel. Ezen a központi évnyitón a 8. osztály is részt vesz, az 1-7. osztályosok nem, ők tanítás után hazamehetnek.


A tankönyvosztásról, az első hét eseményeiről később küldök tájékoztatást.

Szeretném emlékeztetni Önöket a szeptemberi ebédbefizetés időpontjaira:

 • augusztus 14-én, szerdán 8-13 óra között
 • augusztus 21-én, szerdán 13-16 óra között
 • pót-befizetés augusztus 26-án, hétfőn 8-14 óráig

A szeptemberi szombatok rendje a következőképpen alakul:

 • szeptember 7. családi
 • szeptember 14. kóruspróba
 • szeptember 21. sportnap
 • szeptember 28. kóruspróba

Szeptember 15-én a Iubilate is énekel az Ars Sacra 15 órakor kezdődő megnyitó hangversenyén a Szent István Bazilikában.

Október 4-én a Zeneakadémián 18 órakor kezdődő Bárdos 120 hangversenyen az Exsultate és a Laudate kórusok működnek közre.

Az őszi szünet október 26-án (szombat) kezdődik és november 3-án (vasárnap) fejeződik be. Az iskola további eseményeinek követéséhez ajánlom figyelmükbe az iskola naptárát, mely a “Tanév rendje” menüpontban érhető el.

A vakációból még hátralévő hetekre pihentető, tartalmas töltekezést kívánok!

Üdvözlettel:
Friedrich Attila

Versenyeredmények 2018/19.

Tanulmányi- és sportversenyek

 

Verseny neve: Felkészítő tanár Tanuló neve: Helyezése
1. 2. 3. 4. 5.
17. Budapesti Nemzetközi Kórusverseny Sapszon Borbála Laudate Gyermekkar 1.
Alba Regia Országos Tanulmányi Kamaraverseny területi válogató Horváth Lilla és Szokolay Ádámné Ábrahám Orsolya és Dudits Borbála 2.
International Music Festival Szabadka Horváth Lilla Ábrahám Orsolya 1.
International Music Competition Palmanova Horváth Lilla Ábrahám Orsolya 2.
Alba Regia Országos Tanulmányi Kamaraverseny döntő Horváth Lilla és Szokolay Ádámné Ábrahám Orsolya és Dudits Borbála 3.
Farkas Ferenc Országos Zongoraverseny Szokolay Ádámné Bokros Johanna Különdíj
IV.Gyermek és Kamarazenei Fesztivál Szokolay Ádámné és Horváth Lilla Ábrahám Orsolya és Dudits Borbála 2.
IV.Gyermek és Kamarazenei Fesztivál Szokolay Ádámné és Dolfin Jácint Fejérdy Piroska és Fejérdy Klára 3.
IV.Budapesti és Pest megyeiÜtő-dallamhangszeres verseny Göd.  Tóth Benedek Szefcsik Boldizsár 2.
IV. Gyermek és Kamarazenei Fesztivál Horváth Lilla Gorondi Amália és Péter Katalin 3.
Matematika Mindenkinek 2018-2019 országos középiskolai csapatverseny Nyitrai Orsolya Illés Ágnes Soós Virág 1.
Arany Dániel Országos  Matematikaverseny Paál Beáta Heim László Somorjai Noémi Anna 5.
Ábel Jenő Országos Latin verseny minores Bognár Zsuzsanna Fabók Anna       4.    
Arpinoi Nemzetközi Latin Verseny Bognár Zsuzsanna Bibó Emma          
Horváth Mihály Tehetséggondozó és Múzeumbarát történeti vetélkedő Bognár ZSuzsanna Szentpály-Juhász János     4.  
Kerületi vers és prózamondó verseny Tóth Zoltánné Fabiny Lujza 1.
Kerületi vers és prózamondó verseny Tóth Zoltánné Berki Benedek 2.
Kányádi Sándor tiszteletére rendezett szavalóverseny Tóth Zoltánné Fabiny Lujza 3.
Simonyi Zsigmond helyesírási kerületi verseny Frigyesi Márton Bánfalvi Dániel 3.
Kerületi vers- és prózamondó verseny Nagyné Szőnyi Anetta Szefcsik Boldizsár 1.
Fővárosi vers- és prózamondó verseny Szefcsikné Nikodém Nóra Szefcsik Boldizsár 2.
“Rejtelmek ha zengenek” VII. Ferencvárosi József Attila Versfesztivál Szefcsikné Nikodém Nóra Szefcsik Boldizsár 1.
“Regősök húrján” Országos vers- és prózamondó találkozó Szefcsikné Nikodém Nóra Szefcsik Boldizsár arany minő-sítés
Hollóvölgyi verseny Doman irisz 1.
  Kerületi Atlétika Diákolimpia Kériné Sipos Katalin IV.korcsoport lány 3.
Országos Diákolimpia Párbajtőr Frigyesi Zoltán Bagyula Tamás 3.
Generációs látványtánc országos Kériné Sipos Katalin Hidasi Hanna 1
Országos műugró verseny Soós Veronika több 5. 3.
Cseh nemzetközi szörfös szuperkupa Jancsó Gergely 3.
Kerületi Atlétika verseny Kériné Sipos Katalin Ujhegyi Dorottya 2
Kerületi Atlétika verseny Kériné Sipos Katalin Balázs Réka 3.
Kerületi labdarúgó bajnokság Frigyesi Zoltán IV.korcsoport 4.
Közös, I. kerületi szavalóverseny Polyák Zoltánné Benyó Klára 1.
Katolikus Iskolák Kolping szavalóversenye Polyák Zoltánné Benyó Klára 3.
Közös, I. kerületi szavalóverseny Polyák Zoltánné Kristofics Kornél 1.
Országos Honismereti Tanulmányi Verseny Polyák Zoltánné Nagy Veronika Soós Veronika Csapó Benedek 1.
Szőnyi Erzsébet  Regionális Szolfézsverseny Fischer Edina Varga Júlia 1.
Szőnyi Erzsébet  Regionális Szolfézsverseny Fischer Edina Dinyés Máté 1.
Szőnyi Erzsébet  Regionális Szolfézsverseny Fischer Edina Fabók Csilla 2.
Szőnyi Erzsébet  Regionális Szolfézsverseny Sapszon Ferenc Csapó Benedek 3.
Szőnyi Erzsébet  Regionális Szolfézsverseny Fischer Edina Szebik Hajnalka különdíj
VIII. Farkas Ferenc Országos Zongoraverseny Dominkó István Balázs Réka Mária 2.
XV. Országos Zongoraverseny Budapesti területi válogató Dominkó István   Kiss Zsuzsanna Balázs Réka Mária Király Árpád 3   3.
“Gyermeki szívvel lelkendezünk érted” Bartók Béla Emlékverseny Kiss Zsuzsanna Király Árpád 2.
Farkas Ferenc Országos Zongoraverseny Kiss Zsuzsanna Király Árpád 3.
Farkas Ferenc Országos Zongoraverseny Török Anna különdíj
X. Országos Czidra László furulyverseny döntősei Jakab Julianna, Hochstein Lili, Fabók Csilla

A 72. Cannes-i Filmfesztiválon a legjobb filmnek járó Arany Pálma díjat nyerte az a műalkotás, melynek zenei felvételén Kristofics Kornél 7. osztályos tanuló működött közre.

Kitüntetések

Nagy örömünkre szolgált, hogy Czibulka Mária a tankerület kiváló pedagógusa, Kerekes Katalin a tankerület kiváló dolgozója és Németh László pedagógus szolgálati emlékérem kitüntetésben részesült.  A díj átadására a ünnepélyes keretek között a Móricz Zsigmond Gimnáziumban került sor.  

OKM 2018

A 6., 8., 10. évfolyamokon 76 tanuló vett részt a kompetenciamérésen.  Közülük sajnos csak 37 tanuló rendelkezik CSH (családi háttér) index-szel.  A 2018. évi mérés eredményeiről általában elmondható, hogy mind a három osztály teljesítménye meghaladta az országos átlagot mind matematikából, mind szövegértésből. Az országos átlageredménynél szignifikánsabban jobban teljesítettek tanulóink.  A tanulók eredményei nem különböznek szignifikánsan a várható eredménytól.  Az összes iskola teljesítményét szemléltető görbén minden esetben több a gyengébben teljesítő iskolák száma.  Megfigyelhető a tanulók 5-6. szintre való koncentrálódása, nem jellemző a nagy szórás a modell szerint.  Összesen 9 tanuló nyújtott 7. szintű, kimagasló teljesítményt.

Ha egy intézményben az adott évben elvégzett méréseredményei alapján a felmért évfolyamokra járó tanulók nem érték el az előírt minimumot, azt a Hivatal jelzi az intézményfenntartójának, akinek ezt követően intézkedési terv elkészítését kell kezdeményeznie.

Az előírt minimum:

 

a 6. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és

legalább fele matematikából nem érte el a 2. képességszintet,

 

a 8. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és

legalább fele matematikából nem érte el a 3. képességszintet,

 

a 10. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és

legalább fele matematikából nem érte el a 3. képességszintet.

 

A 6. és a 10. évfolyamokon nem volt olyan tanuló, aki ne érte volna el a minimum képességszintet.  A 8. osztályban 1 fő matematikából nem érte el a 3. képességszintet.  Mindezek alapján az intézménynek nem szükséges intézkedési tervet készítenie.  A legkiemelkedőbb eredmény a 8. osztályos szövegértés mérésen született. Egyetlen budapesti általános iskolában született szignifikánsan jobb eredmény.  Meggyőződésünk, hogy az intenzív zenei tevékenység nagyban hozzájárul ezekhez az eredményekhez.

Idegen nyelvi mérés 2019

Az idegen nyelvi mérés az angol és a német nyelvből azt vizsgálja, hogy a tanulók nyelvtudása megfelel-e a tantervi követelményekben előírt KER (Közös Európai Referenciakeret) szerinti szinteknek. A 6. évfolyamon az A1 szint, a 8.évfolyamon az A2 szint az előírt követelmény.  60% feletti eredmény esetén a tanuló megfelel az előírt követelményeknek.  Ha a tanulók min. 80%-a megfelelt, akkor az iskola kiemelkedő teljesítményű.  Iskolánkban a 49 vizsgázó közül 42 kapott megfelelt minősítést, ami a vizsgázók 86%-át jelenti, tehát iskolánk is kiemelkedő teljesítményű iskola. A 6. osztályos angol csoport 100%-a megfelelt, ami elismerésre méltó eredmény.  Az eddigi évekhez hasonlóan az angol nyelvből jobb eredmények születtek.  A szaktanárok értékelése szerint az eredményekhez hozzájárul a nyelvi vizsga megtartása a 6. évfolyamtól, amit nagyon hasznosnak tart a munkaközösség.

 

A 2018/19-es tanévi országos nyelvi mérés összesített eredményei

osztály nyelv résztvevők száma legrosszabb legjobb átlag
6. angol 15 fő 73% 100% 89%
6. német 14 fő 50% 83% 68%
8. angol 14 fő 32% 100% 78%
8. német 6 fő 40% 97% 67%

 

Összesített eredmények
6. osztály 79%
8. osztály 75%
angolosok 83%
németesek 68%

 

Kórusiskolás Zenei Tábor 2019

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

 

Idén is megrendezzük –  június utolsó hetében – Zenei Táborunkat, melynek keretében a Szegény Dzsoni és Árnika című mesemusicalt fogjuk megtanulni és persze előadni.

A tanári gárda a “szokásos”, a helyszín: a Kórusiskola.

Mindenkit szeretettel várunk, mindenkinek lesz feladata, hiszen a zenekartól kezdve a mellékszereplőkön át a főszereplőkig sok emberre szükségünk lesz, sőt, a díszleteket és jelmezeket is a gyerekekkel együtt készítjük.

 

Minden egyéb információt az iskolaszerte elhelyezett plakátokon és a portán kirakott jelentkezési lapokon olvashatnak (e sorok végén le is tölthető).

Jelentkezési határidő: a beiratkozás napja, Kubassy Andrea tanárnőnél.

zenei tabor_jel-lap 2019

1 3 4 5 6 7 19