KZMK 35 – jubileumi hangverseny


Tisztelt Alapító Atya, Kedves Feri, Tisztelt Igazgató Úr, Kedves Ünneplő Közönség!

Nagy megtiszteltetés, hogy köszönthetem a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolát fennállásának 35. évfordulóján. Az iskola az egyik legmeghatározóbb személyiségformáló tényező mindenkinek az életében, hiszen a diákot itt érő élmények nem csak karakterét, értékrendjét, világnézetét, szellemiségét befolyásolják életre szólóan, hanem pályaválasztását, egész szakmai jövőjét és szociális kapcsolatrendszerét is meghatározzák. Ennek minden felelősségét átérezve folytatja páratlan oktató, nevelő tevékenységét a kórusiskola immár 35 éve.

Mit sem ér a megszerzett tudományos vagy művészi alkotóképesség, tudás, ha azt nem embertársaink, hazánk és honfitársaink javára használjuk, vagy nem párosul tennivágyással, szorgalommal, önfeláldozó magatartással. Ezeket az üzeneteket csak egy egészséges szellemiségű iskola képes továbbítani, a kórusiskola ebből a szempontból is a legnemesebbek közé tartozik alapítása óta, hiszen a tudományos és művészeti tárgyak magas színvonalú oktatását az általános emberi értékek tisztelete, a keresztényi életszemlélet, az egészséges nemzettudat és a krisztusi önzetlen szeretet légköre hatja át, amelyet kiemelkedő tanár egyéniségek példamutatása tesz hitelessé.

Az iskola pedagógiai módszertanát Kodály hihetetlen meglátásaira alapozza. Olyan meglátásokra, amelyek magyarázatát csak napjaink idegtudományi kutatásai tudták feltárni, s amelyeknek oktatáspolitikánkra óriási hatással kellene lennie. Ez pedig belső világunk szerepe a kreatív gondolkodó képesség kialakulásában. Belső világunk nem más, mint érzelmeink, motivációink, és a mindezeket meghatározni képes többezer éves kulturális örökségünk együttese. Akkor tudunk hatékonyan tanulni, akkor lesznek az emléknyomok tartósak és könnyen előhívhatók, ha elegendő időt és agyi kapacitást hagyunk belső világunknak arra, hogy ráüsse a maga pecsétjét a külső környezeti információcsomagokra az eltárolás során. Ez azonban mit sem ér, ha ez a belső világ szegényes és hiteltelen. A kreatív gondolkodó tevékenység kialakulása szempontjából tehát elengedhetetlen a belső világ gazdagítása, érzelemgazdagságunk, motiváltságunk, a megismerni vágyás, az erkölcsös, pozitív gondolkodás fejlesztése. Ennek kulcsa pedig a művészeti, helyesebben a művészettel nevelés. Az érzelemgazdagság fokozásához katartikus élményekre van szükség, amelyet elsősorban a zene tud biztosítani, különösen akkor, ha nem csak befogadóként, hanem az alkotó közösség aktív tagjaként rész is veszünk az értékteremtésben. Erre érzett rá zseniálisan Kodály Zoltán, amikor a kóruskultúra, a kamaraéneklés jelentőségét feltárta, és terjesztéséért egész életében küzdött. Ezek az élmények egyben az öröm- és kielégültség-érzés olyan kimeríthetetlen forrásai, amit nem lehet drogokkal, vagy bárminemű anyagi javak fogyasztásával tartósan kiváltani, pótolni. Így a kodályi kóruskultúra közegében felnövekvő gyerekeknek nem csak kreativitása, lelki gazdagsága fog az átlag fölé emelkedni, de a teljes élethez szükséges örömérzetet sem a gátlástalan fogyasztásban, a patológiás internethasználatban, vagy a tudatmódosító szerekben fogják keresni.

Sapszon Ferencnek köszönhető, hogy hitt Kodály víziójában, és 1988-ban akadályokat nem ismerve megalapította ezt az iskolát. Esélyt adott a Kodály módszernek újra a bizonyításra, hogy a zeneileg képzett, énekelni szerető, kottaolvasó fiatalok az élet minden más területén is kreatívabbak és boldogabbak, örömforrásaik egészségesek és kimeríthetetlenek lesznek. Ugyanakkor a kóruséneklésben a közösségi lét mindennapos megélése, a közös alkotó tevékenységben való örömszerzés, katarzis megerősíti a hitet az együttműködő szellem erejében, és a közösségért való önfeláldozó magatartásra tanít.

A társadalmi/kulturális evolúció esetében a szomszédos kultúrák egymást gazdagító, de önazonosságát megőrző sokszínűsége biztosítja a folyamatos versengésen keresztül a fejlődést. A kodályi örökséghez tartozik a szomszédos kultúrák szépségeinek, hagyományainak tisztelete, de közben figyelmeztet bennünket a legfontosabbra, hogy a sokszínűség fenntartásában nekünk is feladatunk van! Az Európai kultúrához nekünk is hozzá kell tennünk valamit, ami a sajátunk, ami magyar.

A magyar zene nem csak attól magyar, mert esetleg megjelennek benne népi motívumok, hanem mert történelmünk, érzelemvilágunk, hagyományaink egyedi kontextusában született művekkel szolgálja az emberiség örök értékeinek, alkotásainak világát. A Kórusiskola példája, tapasztalatai segíthetnek meggyőzni kultúrpolitikusainkat, oktatáspolitikusainkat, hogy a zenével nevelés egy kreatív, pozitív gondolkodású, testben, lélekben és nemzeti önértékelésében egészségesebb utódgeneráció létrehozásának leghatékonyabb eszköze. A Kórusiskola alumnusai, és a hasonló szellemiségű iskolákban nevelkedett diákok hozzásegítenek ahhoz, hogy a magyar zeneművészet elvégezhesse feladatát: Szólhasson hozzánk, a hazai befogadókhoz, egyedi katartikus élményekkel járuljon hozzá lelki fejlődésünkhöz, és reális nemzeti önértékelésünk fenntartásához. Ugyanakkor szolgálhassa a nemzetek feletti örök értékek világának folyamatos épülését is, többek között olyan alkotásokkal, amelyeket csak mi magyarok tehetünk hozzá ehhez a közös tudathoz.

Csak mindezek ismeretében lehetünk képesek felmérni a jelentőségét mindannak a csodának, ami ebben az iskolában éri a gyermekeket, értékelni azokat a szellemi-lelki javakat, amelyekkel egy életre gazdagabbá válnak valamennyien, akiknek megadatott, hogy a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolába járhattak.

Budapest, 2023. november 7.

Prof. Dr. Freund Tamás


Kodály 140 Koncert – Regensburger Domspatzen / Kórusiskola

Kodály Zoltán születésének 140. évfordulója alkalmából az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye fenntartásában működő Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola meghívására Budapestre látogat a Regensburger Domspatzen koncertkórusa

Október 2-án délelőtt 10 órakor a Mátyás-templomban szolgálnak közösen a Kórusiskola Exsultate férfikarával. A szentmisét Dr. Cserháti Ferenc püspök atya fogja bemutatni. Október 2-án 19:30 órai kezdettel különleges hangversenyre várjuk a kóruséneklést szerető hallgatóságot a Szent István Bazilikába. A koncert különlegessége, hogy Európa legrégebben alapított katedrálisi kórusiskolájának világhírű fiúvegyeskara és a magyar kórusiskola többszörös nagydíjas és kórusolimpiai bajnok leánykara külön-külön és együtt is énekelnek műveket. Államalapító szent királyunk tiszteletére szentelt bazilikában fontos megemlíteni, hogy a Regensburger Domspatzen alapítására 975-ben került sor, tehát Szent István királyunk uralkodása idején már működött a kórus, ráadásul éppen Bajorországban, Boldog Gizella szülőföldjén szolgálnak a liturgiában hétről hétre immár ezer esztendeje. A kórusok saját műsoruk előadását követően egyesülnek és két esti dalt énekelnek el közösen:  a német zeneszerző, Joseph Rheinberger Abendliedjét és Kodály Zoltán Esti dalát.  Megtisztelő számunkra, hogy a regensburgi kórussal közösen adhatjuk elő Kodály Zoltán lélekig hatoló művét magyar nyelven. A Regensburger Domsaptzen és a Kórusiskola 2016 óta testvériskolák, a zenei kapcsolat mellett természettudományos együttműködést is folytatnak.

A közös szolgálat kezdési időpontja és helyszíne

2022. október 2. vasárnap, 10:00 – Mátyás-templom

A szentmisét bemutatja: Dr. Cserháti Ferenc püspök

Közreműködnek: a Regensburger Domspatzen koncertkórusa és a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Exsultate Cantores férfikara

Vezényelnek: Christian Heiß és Tóth Márton

A koncert kezdési időpontja és helyszíne

2022. október 2. vasárnap, 19:30 – Szent István Bazilika 

Közreműködnek a Regensburger Domspatzen koncertkórusa és a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Jubilate leánykara

Vezényelnek: Christian Heiß, Sapszon Borbála és Sapszon Ferenc

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők ezekre az ünnepi alkalmakra!


Sajtómegjelenés: Magyar Kurír – A Mátyás-templomban és a Szent István-bazilikában énekel a világhírű Regensburger Domspatzen kórus

Haydneum Fesztivál

2022. június 10-án vegyeskarunk az Erdődy Kamarazenekarral a Budapesti Egyetemi Templomban adott koncertet a Haydneum Egyházzenei Fesztivál részeként. A koncertet megelőző héten a kórus négy teljes napot próbákkal töltött, melyen kitartóan helyt álltak diákjaink. Köszönjük a szép zenei élményt!

A koncerten elhangzott

Georg DRUSCHETZKY: B-dúr Missa Solemnis /no. 6./
Graduale “Ad Te levavi”
Georg LICKL: Offertorium: “Bone Deus”
Johann Nepomuk HUMMEL: Te Deum

Karácsonyi koncertek 2021

Kedves Kórusiskolás Közösség!

Karácsony Isten hitvallása arról, hogy bízik bennünk, fontosak vagyunk Neki, nagyon szeret minket, és közénk jön, hogy velünk éljen. Karácsonynak bennünk kell megtörténnie, azt nem találjuk meg egyetlen ajándékban sem.
Az Újszülöttel való találkozás és a Belőle forrásozó élet mindent felülmúló és egyre teljesedő örömét kívánom minden Kórusiskolásnak!

Feri bácsi

Nagy örömet jelentett a kórusiskolás közösségnek, hogy megtarthattuk a karácsonyi koncertjeinket. December 18-án a Gazdagréti Szent Angyalok templomban, december 19-én a Karmelita Kolostorban adtunk hangversenyt. Köszönjük a Fenntartó nevében Oláh Gábor igazgató úr elismerő sorait:

“Hálás szívvel írom: a Mennyország előíze volt a tegnapi este.

Köszönet érte minden kollégátoknak és a csodálatos élményt nyújtó diákoknak, valamint a kórusokat betanító és vezénylő karvezetőknek!”

41. Budapesti tavaszi Fesztivál

Mindszenty József bíboros életéről készült izgalmas és informatív tárlat a jezsuita Párbeszéd Házában, amelynek néhai templomterében a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola kórusa adott koncertet. A 2021 februárjában készült, egyházzenei műveket és tárlatvezetést vegyítő felvétel a 41. Budapesti Tavaszi Fesztivál programjában látható először főműsorként!

A műsor ezen a linken érhető el 2021. április 13-14. között, 24 órán keresztül.

Fesztivál premier:

2021. április 13. (kedd) 20:00

Szeretettel ajánljuk az érdeklődők figyelmébe!

Ütőhangszeres koncert a Parlamentben

Az Országgyűlés és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 2019. december 14-én újra közösen szervezte meg az „Országházi Gyermekkarácsonyt”, melyre 821 hátrányos helyzetű, nehéz anyagi körülmények között élő általános iskolás gyermeket hívtak meg Magyarországról és a határon túlról. 147 magyarországi településről, valamint a Kárpát-medencéből, Erdélyből, a Felvidékről, a Vajdaságból, Horvátországból, Kárpátaljáról és Burgenlandból, összesen 45 határon túli településről érkeztek gyerekek.


Ennek keretében ütőtanszakunk is koncertet adott Tóth Benedek tanár úr vezetésével, amelyet az alábbi kisfilmben tekinthetnek meg. Szeretettel gratulálunk!

Ütőhangszeres koncert a Parlamentben (videó)

Karácsonyi hangverseny

A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola karácsonyi hangversenye
2019. december 18-án (szerdán) 17 órakor kezdődik
a Szent Imre Gimnázium dísztermében.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Karácsonyi hangversenyünk megrendezését a Magyar Művészeti Akadémia támogatja, amit hálásan megköszönünk!


1 2