Központi Veni Sancte

2019. szeptember 2-án 17 órakor került sor a fővárosi és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye fenntartásában működő katolikus iskolák központi Veni Sancte szentmiséjére, melyet Erdő Péter bíboros, prímás, érsek úr mutatott be.  A szentmisén a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola vegyeskara énekelt.  A szertartás végén adta át Bíboros Főpásztorunk az új igazgatói kinevezéseket.


Sajtómegjelenés: Magyar Kurír katolikus hírportál

Fotó: Magyar Kurír/Lambert Attila

Fotó: Magyar Kurír/Lambert Attila


Felemelő érzés volt a mintegy 5500 résztvevővel közösen ünnepelni és kérni a Szentlélek áldását a katolikus iskolákra és az új tanévre.

Gyetván Gábor protonotárius kanonok úrral, az EKIF főigazgatójával


Tanévnyitó körlevél – 2019

Tisztelt Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önöket az új tanév kezdetén.  Néhány aktuális tudnivalóról szeretnék tájékoztatást adni.

Iskolánk 2019. szeptember 1-jei hatállyal kerül az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF) fenntartásába.  Iskolánk új neve:

Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Katolikus Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium.

Budapest Főváros Kormányhivatala a működési engedélyt kiadta.


A tanévkezdés rendje

Szept. 1. vasárnap

 • 1-4. osztályosok 15:45-kor gyülekeznek a Szent Anna templom előtt.
 • Laudate 14:30-ra jön az iskolába, Exsultate nagyfiúk, Iubilate kórusok 15:00-ig érkezzenek meg a Szent Anna templomba.
 • 15 órakor a mutáló fiúk berendezik a templomot.
 • Exsultatés kisfiúk 15:40-re jönnek a templomba.
 • 16 óra Veni Sancte a Szt. Anna templomban

Szept. 2. hétfő

 • Érkezés 7:50-ig.
 • 8 órakor iskolagyűlés.
 • 9 órától osztályfőnöki órák:
 • 1-2. osztálynak  11:15-ig;
 • 3-4. osztálynak 12:00-ig;
 • felső tagozat számára ebédig.

Az alsós gyerekeket 12:30-kor haza lehet vinni.

Felső tagozatosok ebédideje:

 • 12:45 5-6. osztály
 • 13:30 7-8. osztály
 • Gimnazisták a 8. órában ebédelnek

A központi Veni Sanctén éneklőknek 12:30-tól 14 óráig próba.  Az iskolából együtt megyünk a helyszínre.

17 órakor központi Veni Sancte az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye területén lévő katolikus iskolák számára a Bazilikánál kb. 6000 diák és tanár részvételével (tőlünk: 8. oszt. + gimis vegyeskar)

 

Tankönyvosztás szeptember 2-án:

 • 1-6. osztály tankönyvosztása: 7:50-10:00 között. A tankönyvcsomagokat a szülők vagy megbízott családtagok vagy nagytestvérek vehetik át.
 • 1-4. osztály: tornaterem
 • 5-6. osztály: régi gazdasági iroda

Szükség esetén 12 órától folytatjuk az osztást 14 óráig.

Kérjük a kedves Szülőket, hogy átvételkor ellenőrizzék a tankönyvcsomagok tartalmát, a hiányokat, problémákat azonnal jelezzék a tankönyvosztást végző munkatársaknak.

 

A 7-12. osztályosok a délelőtt folyamán beosztás szerint veszik át a tankönyveket.

Fontos!

A  tankönyvtámogatás jogosultságáról szóló igazolás bemutatását az átvételig rendezni kell, ezután lehet átvenni a tankönyveket. Ezt meg lehet tenni szkennelve, mobillal fotózva is, amit elküldenek Polánszki Ildikó könyvtárostanár számára a kzmktkv@gmail.com e-mail címre.


Szept. 3. kedd

 • Keddtől órarend szerinti csoportos tanítás minden évfolyamon.
 • 10 óra: alsós zeneiskolai beosztás
 • 15:00 hangképzésbeosztás 5-14. évf.
 • 16:00 hangszeres beosztás 5-14. évf.
 • az alsó tagozatosok a közismereti tanítás után hazamehetnek (zeneórák szept. 4-től kezdődnek)

Szept. 4. szerda 

 • Zeneiskolai tanítás is elkezdődik

Szeptember 2-án az iskolagyűlésen hirdetjük a szakköröket (5-12. évfolyam).  Szeptember 3-ig el kell dönteni a szakköri jelentkezést.  5-8. évfolyamokon ehhez szülői jóváhagyást is kérünk. Az erre vonatkozó nyomtatványt 2-án hazaküldjük.  A gyerekek az első két szakkört követően még dönthetnek úgy, hogy kilépnek.  Ez vonatkozik az emelt szintű érettségi előkészítőkre is.  Szabadon választott órán év végéig kötelező a részvétel!  A jelentkezés írásban történik.  Kötelező tanítási órának tekintendő.Mindennapos testnevelés

A köznevelési törvény értelmében minden évfolyamon érvényes.  Ezt a következőképpen valósítjuk meg:

1., 2. osztály

 • heti 3 óra testnevelés óra
 • heti 1 óra néptánc
 • heti 1 óra teljesíthető az iskolában délutáni sportfoglalkozás, gyógytestnevelés, formájában vagy a heti rendszerességű sportedzésen történő részvétel igazolásával

3.osztály

 • heti 2 óra testnevelés óra
 • heti 1 óra néptánc
 • heti 2 óra úszás (órarendbe iktatva)

 4.osztály

 • heti 3 óra testnevelés óra
 • heti 1 óra néptánc
 • heti 1 óra teljesíthető az iskolában délutáni sportfoglalkozás, gyógytestnevelés formájában vagy a heti rendszerességű sportedzésen történő részvétel igazolásával

5. osztály

 • heti 3 óra testnevelés óra
 • heti 2 óra úszás (órarendbe iktatva)

A többi osztály

 • heti 3 óra testnevelés óra
 • heti 2 óra teljesíthető az iskolában délutáni sportfoglalkozás, gyógytestnevelés formájában vagy a heti rendszerességű sportedzésen történő részvétel igazolásával

A gyógytestnevelés ellátását a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat végzi.  A kiszűrt tanulók itt az iskolában részesülnek heti 2 x 45 perc ellátásban, illetve heti 30 perc gyógyúszásban.  Amint tájékoztatást kapok a részletekről, továbbítom Önöknek.


Programok

Az éves program elérhető a honlapon keresztül a tanév rendje menüpontban.

Fontos! Akik korábban hozzáadták saját naptárjukhoz, azoknak az új tanév nem jelenik meg, ezt újra meg kell tenni.

A szeptember-októberi fellépéseket, a péntek déli énekszó és a Mátyás-templomi szolgálatok időpontjait, a szombatok rendjét már feltöltöttük.  Változás előfordulhat, ezért kérem, hogy ezt rendszeresen figyeljék majd.

Szeptember 13-án 15:30-tól lesz egy program a Szent István Bazilika előtt abból az alkalomból, hogy 365 nap lesz még hátra a Nemzeti Eucharisztikus Kongresszusig. Ezen a gimnazista vegyeskar működik majd közre.

Szeptember 15-én 15 órakor lesz a Bazilikában az Ars Sacra nyitó hangversenye, amelyen a Jubilate énekel majd.

Október 4-én a Bárdos120 koncerten a Laudate és az Exsultate Cantores énekel.

A felső tagozatos (16:30 óra)  és gimnazista (17:30 óra) osztályokban szeptember 18-án lesznek a szülői értekezletek.

Az alsó tagozat időpontjai:

1. osztály    szept. 9. 16.30

2. osztály    szept. 10. 16.30

3. osztály    szept. 16.  16.30

4. osztály    szept.  17. 16.30


Mulasztások

A hiányzást jelezni kell a titkárságon, Jubilatés kórustagok Feri bácsit is hívják fel!  Igazolás 3 napon belül szükséges, 8 napon túl nem igazolható. 10 igazolatlan óra után kötelesek vagyunk értesíteni a jegyzőt, 30 után a tanköteles tanulót át kell helyezni egy másik iskolába, a nem tanköteles tanulók tanulói jogviszonya megszűnik. Amennyiben egy tantárgyból az igazolt és igazolatlan mulasztás meghaladja a tanítási órák 30%-át vagy az évi 250 órát összességében meghaladja, meg kell ismételni az adott évfolyamot. Ilyenkor a tantestület mérlegelheti, hogy a tanuló számára engedélyezi az osztályozó vizsga letételét. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanítási órát.

Tanulót csak az osztályfőnök engedhet el, kórusos napokról elkéredzkedni csak a kórusvezető írásbeli beleegyezésével lehet. Minden elkéredzkedést az ellenőrzőbe kell beírni! A 3 napon túli elkéredzkedéshez is szükséges az osztályfőnök előzetes tájékoztatása és beleegyezése. A kérvényt az osztályfőnök tárja az igazgató elé.

A szülő egy tanévben összesen 3 napot igazolhat, utána egy napos hiányzás esetén is orvosi igazolás kell.  Az előre történő elkéredzkedésre ez nem vonatkozik, hiszen ilyen esetben az igazgató ( 3 napon túl) vagy az osztályfőnök (3 napig) igazolja a hiányzást.

Továbbra is fontos célunk a reggeli és órai késések visszaszorítása. Irányelvként fogalmaztuk meg, hogy aki a tanítási napok 25%-áról vagy annál többször elkésik, és nem teszi jóvá késéseit, nem kaphat jobbat változó magatartásnál. Kérjük támogató együttműködésüket a pontosság erényének belsővé tételében.

Az ünnepélyekről és a ballagásról kizárólag az igazgató engedélyével lehet hiányozni.

Az iskola épületében csak a Kórusiskolával tanulói jogviszonyban lévő diákjaink tartózkodhatnak.  Ez a délutánokra is érvényes.  Kérjük a Hozzátartozókat, hogy ne menjenek fel az osztálytermekhez, a gyermekekre a földszinten lehet várakozni.

Az 1. osztályosok szülei az első héten felmehetnek az osztályteremhez gyermekükért.  Kérjük a kedves Szülőket, hogy ezt követően gyermekükre a földszinten várakozzanak. Az alsó tagozatosok számára reggel 7:30 órától, délután 17:30 óráig lesz ügyelet.

Kérjük, hogy a családi síelést a síszünet idejére szervezzék, melynek időpontja: 2020. 02.01-02.05. (szombattól szerdáig)


Tanítási szünetek

 • Őszi szünet október 26-november 3.
 • Karácsonyi szünet: december 21-január 5.
 • Húsvéti szünet: április 7-április 14.

Felmentések

 • a nevelési tanácsadó vagy a szakértői bizottságok által kiállított szakvélemény alapján adható tantárgyi felmentések megadásához szülői kérvényt kell benyújtani szeptember 15-ig, amire az igazgató határozatot hoz;
 • sikeres osztályozó vizsga esetén a tanóra látogatása alóli felmentéshez is szülői kérvényt kell benyújtani (bár érdemes továbbra is járni órára a szinten tartás miatt).

Tanszerek

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján idén különösen odafigyelünk a tanszerekre.  Ennek elemei:

 • könyvtári könyvek óvása: kötelező bekötni;
 • a füzeteken és könyveken kívül fel legyen írva a név és az osztály;
 • a szaktanárok mellett az iskolavezetés is átnézi a szúrópróbaszerűen kiválasztott füzeteket.

Hetedik évfolyamra járók szüleinek tájékoztatása

Jogszabály írja elő, hogy a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit az iskola tájékoztatja arról, hogy gyermekük következő tanévben (2020/21.) esedékes iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők között vita van, annak eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a bírósági döntés szerint kell továbbítania.


Külföldi nyelvtanulás állami támogatással

2020 nyarán indul a 9-11. évfolyamosok kétszer kéthetes külföldi nyelvi kurzusát biztosító program, amelyet teljes egészében (utazás, szállás, ellátás, nyelviskola) az állam finanszíroz a Tempus Közalapítványon keresztül. A részvétel alanyi jogon jár, a program teljes egészében előfinanszírozott!  Az első tanult idegen nyelv kapcsán vehető igénybe, angol, német, francia (és kínai) nyelvterületre lehet utazni Európán belül.  Jelenleg már 1200 nyelviskolával kezdődött meg az együttműködési tárgyalás.  Az iskolák min. 8 fős, vegyes korosztályú csoportokat szervezhetnek, de egyénileg is lehet utazni.  Október-november folyamán nyílik meg az a felület, ahol városonként jelennek meg a választható nyelviskolák.  A jelentkezés januárban indul, addig be kell szerezni a kiválasztott nyelviskola befogadó nyilatkozatát.  A részletekről hamarosan tájékoztató levelet kapunk, amit továbbítani fogok.  Fontos azonban, hogy a kurzus ne a kórustáborok idejére essen (kivéve a mutáló fiúkat).

Folytatjuk a nyelvi vizsgák tavalyi rendszerét a 6-12. évfolyamokon.

Folytatódik testvériskolai együttműködésünk a Regensburger Domspatzen kórusiskolával.


Befizetések

Alapítványi hozzájárulás (évente egyszer)

 • 1. évf. számára 6.000,- ft/év
 • 2. évf. számára 8.000,- ft/év
 • 3-7. évf. számára 14.000,- ft/év
 • 8-12. évf. számára 16.000,- ft/év

Az alapítványi befizetéseket olyan célokra használjuk fel, amelyeket az iskolai költségvetés nem tud finanszírozni (beszerzések a zeneiskola számára, terembérlet, buszbérlés, kórustábor stb.).  Kérjük, hogy lehetőleg november végéig szíveskedjenek Sári néninél befizetni.

Térítési díj/tandíj az alapfokú művészetoktatásért (félévente fizetendő)

Az összeget a jogszabályok alapján a Fenntartó állapítja meg, később hirdetjük. Az I. félévre esedékes összeget október 15-ig, a II. félévre esedékes összeget március 15-ig kell befizetni.


Házirendünk a honlapon keresztül elérhető:

http://kzmk.hu/wp-content/uploads/2019/02/Hazirend-2018.pdf

Minden kedves kórusiskolás Családnak eredményes tanévet kívánok!

 

Üdvözlettel:

Friedrich Attila
igazgató

Tanévkezdés – 2019

Tisztelt Szülők!

A tanévnyitó Veni Sancte szeptember 1-én (vasárnap) 16 órakor kezdődik a Batthyány téri Szent Anna templomban. Megjelenés ünneplőben.

Az alsó tagozatosok 15:45 órakor gyülekeznek a templom előtt.

A Laudate kórus 14:30-ra jön az iskolába. A Iubilate kórus és az Exsultate nagyfiúk 15 órakor kezdik a beéneklést a templomban. A mutáló fiúk is 15 órára jönnek a templomba. Az Exsultate kisfiúk 15:40-re jönnek.

Szeptember 2-án reggel 7:50-re jövünk iskolába. Ezen a napon 17 órakor lesz a katolikus iskolák központi Veni Sancte évnyitó szentmiséje a Szent István Bazilika előtti téren, melyen a gimnazista vegyeskar énekel. Ezen a központi évnyitón a 8. osztály is részt vesz, az 1-7. osztályosok nem, ők tanítás után hazamehetnek.


A tankönyvosztásról, az első hét eseményeiről később küldök tájékoztatást.

Szeretném emlékeztetni Önöket a szeptemberi ebédbefizetés időpontjaira:

 • augusztus 14-én, szerdán 8-13 óra között
 • augusztus 21-én, szerdán 13-16 óra között
 • pót-befizetés augusztus 26-án, hétfőn 8-14 óráig

A szeptemberi szombatok rendje a következőképpen alakul:

 • szeptember 7. családi
 • szeptember 14. kóruspróba
 • szeptember 21. sportnap
 • szeptember 28. kóruspróba

Szeptember 15-én a Iubilate is énekel az Ars Sacra 15 órakor kezdődő megnyitó hangversenyén a Szent István Bazilikában.

Október 4-én a Zeneakadémián 18 órakor kezdődő Bárdos 120 hangversenyen az Exsultate és a Laudate kórusok működnek közre.

Az őszi szünet október 26-án (szombat) kezdődik és november 3-án (vasárnap) fejeződik be. Az iskola további eseményeinek követéséhez ajánlom figyelmükbe az iskola naptárát, mely a “Tanév rendje” menüpontban érhető el.

A vakációból még hátralévő hetekre pihentető, tartalmas töltekezést kívánok!

Üdvözlettel:
Friedrich Attila

Megvásárolható a Népdalgyűjtemény I. kötete

Iskolánkban 2019 februárjától kapható

Kórusiskolásoknak 2000 Ft (+ÁFA)
Külsős vásárlóknak 2500 Ft (+ÁFA)

Szerkesztette: Sapszon Ferenc

“Ajánlom e köteteket a Kórusiskolásoknak, de minden magyar gyermeknek is tiszta forrásul. Kívánom, legyenek ezek a dalok együttléteink ízesítői, emberségünk és magyarságunk táplálékai.”

~ Külön köszönet ~

Tari Lujza – népzenei szakértő, tanácsadó

Tóth Benedek – kottagrafika

Somorjainé Kuźniarski Ildikó – lektor

Oláh Eszter – nyomdai előkészítés

Bajzik Anna, Szabó Tamás – design, grafika

Új testvériskolánk, a Savonlinnai Művészeti Középiskola (Finnország)

2018-ban a finnországi Savonlinna lett Budavár új testvérvárosa. November 26-án vendégül láttuk a neves Savonlinnai Művészeti Középiskola diákjainak delegációját, amelyet Reima Härkönen igazgató úr is elkísért. A finn diákok kamaraének, magánének és szolfézs órákat látogattak. Nagyon figyelmesek és érdeklődőek voltak. A két iskola vezetése kinyilvánította szándékát a hosszú távú, zenei együttműködésre.  Terveink szerint 2019-ben mi viszonozzuk a látogatásukat egy kisebb delegációval. Az ő kórusuk 2020 őszén jön Budapestre, mi pedig 2021-ben adunk koncertet Savonlinnában.

Ezúton is köszönjük a Budavári Önkormányzatnak, hogy az új testvériskolai kapcsolatunkat támogatja.

Kapcsolódó cikk:
Finn karácsonyi hangulat a városházán

 

1 2 3 4 5