MMA elismerő oklevél

A Magyar Művészeti Akadémia 2016 óta adományoz Elismerő Oklevelet a művészetoktatásban kimagasló teljesítményt elért pedagógusok, művésztanárok, művészetpedagógiai kutatók részére. Az elismeréseket a Magyar Művészeti Akadémia évről évre az Oktatási, Képzési és Tudományos Bizottság javaslatára az Elnökség döntése alapján adományozza.


A Magyar Művészeti Akadémia Elismerő Oklevelet adományoz Művésztanár kategóriában Tőkés Mária Tünde részére a magyar zeneművészet területén végzett példamutató művészetpedagógiai, valamint elhivatott zenei tehetségfejlesztő tevékenységének elismeréseként.


Tőkés Mária Tünde karnagy, szolfézstanár a szolfézs és a kóruséneklés rejtelmein túl a zenével való alázatos munkára, hallásfejlesztésre, közösségi gondolkodásra tanította és tanítja a fiatalokat. Alázatos szakmai munkája elhivatottsággal, példamutató pedagógiai érzékkel párosul, amellyel a legkisebb gyerektől a középiskolás korosztályig fejleszti a zenei tehetséget, és kiteljesíti azt a felnövekvő generációkban. Folyamatos megújulás, új utak keresése a tanításban és kísérletezés jellemzi pályáját.

Az elismerő oklevél átadására nevember 3-án került sor. A 2020-as és 2021-es díjazottaknak Vashegyi György, az MMA elnöke, valamint Farkas Ádám elnökségi tag, az MMA OKTB elnöke adta át az okleveleket.


Tünde néninek szívből gratulálunk az elismeréshez és köszönjük áldozatos nevelői munkáját!

Nemzet Művésze díj

Kedves Kórusiskolás Közösség!

Örömmel hirdetjük, hogy a mai napon iskolánk alapítója és művészeti vezetője,
Feri bácsi a zeneművészet és a kórusművészet területén kimagasló, összefogó, felemelő művészi tevékenysége folytatásáért

Nemzet Művésze díj kitüntetésben részesült.

A kiemelkedően rangos elismerés alkalmából a Kórusiskola közössége nevében szívből gratulálunk Feri bácsinak! Vezetői, pedagógusi és előadóművészi munkáját továbbra is kísérje a Gondviselő bőséges áldása!


A Nemzet Művésze díjat a Magyar Művészeti Akadémia kezdeményezésére – 2013-ban – az Országgyűlés a magyar művészeti élet kimagasló teljesítményt nyújtó, elismert képviselőinek személyes megbecsülése, méltó életkörülményeinek biztosítása céljából alapította. A díjat a Magyar Művészeti Akadémia elnöke a köztestület megalakulásának évfordulója alkalmából adományozza.
Főpásztori gratuláció

Sajtómegjelenések

Interjú Feri bácsival a díjátadás kapcsán

Interjúk a NEK zenei szolgálatairól

Szeretettel ajánljuk minden érdeklődő figyelmébe a témában megjelent cikkeket. Hálásan köszönjük a Fenntartó alábbi, elismerő sorait!

A fenntartó is köszönetet mond Sapszon Ferenc karnagy-zeneszerzőnek, a Magyar Örökség díjas Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola alapítójának és művészeti vezetőjének, hogy áldásos tevékenysége sokak örömére szolgált.

Köszönjük a kongresszus valamennyi zenei közreműködője, a karnagyok, kórusok, szólisták, orgonisták és zenekarok hitből fakadó művészeti szolgálatát. Fenntartóként is büszkék vagyunk az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye katolikus iskoláinak közreműködésére, lélekemelő és Istent dicsőítő szolgálatukra.”

Sajtómegjelenés: magyarkurir.hu – a katolikus hírportál cikke ide kattintva olvasható
Az interjú nyomtatott változata az Új Ember 2021. október 3-i számában jelent meg.

Énekeljetek zsoltárt, himnuszt, szent énekeket az Úrnak! – Sapszon Ferenc a NEK zenei programjáról

Sajtómegjelenés: vasarnap.hu – A Szentlélek volt a főrendező – Sapszon Ferenc karnagy a Vasárnapnak

V. Kamarazenei Fesztivál

Kedves Érdeklődő Kollégák, Szülők, Diákok!

Idén immár ötödik alkalommal rendezzük meg – hacsak a pandémia közbe nem szól – a Kórusiskola által alapított Budapesti Gyermek- és Ifjúsági Kamarazenei Fesztivált!

Dátum: 2021. december 3-5.
Szervező: Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola
Helyszín: 1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 28-30.


A verseny felhívása

További információk, jelentkezési lap itt érhető el.
Jelentkezési határidő: november 10.

Mindenkit szeretettel várunk!

Hunyadi Mátyás Történelemverseny

Örömmel hirdetjük, hogy a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium közös szervezésű versenyén, a Hunyadi Mátyás Történelemversenyen

a 7-8. osztályos kategóriában a kórusiskolás
Hadműveleti osztály nevű csapat a döntőn I. helyezést ért el!

Szeretettel gratulálunk a csapat tagjainak: Szefcsik Boldizsár és Szentpály-Juhász János 8. osztályos tanulóknak ehhez a kiemelkedő eredményhez!

Kormányhatározat a Kórusiskola felújításáról, bővítéséről

Nagy örömmel jelzem,

hogy május 21-én megjelent a Magyar Közlönyben a régóta várt kormányhatározat.  Ez a Kórusiskola bővítésének teljes megvalósítását biztosítja!

A Kórusiskola közössége nevében hálásan köszönöm mindazok munkáját, támogatását, akik segítették, hogy eljussunk idáig.

Köszönöm Naszvadi György és Rétvári Bence államtitkár uraknak az ügy felkarolását, támogatását, tanácsaikat és közbenjárásukat. Köszönöm Gyetván Gábor főigazgató atya támogatását. Köszönöm Bíboros Úr Miniszterelnök Úrnak írt kérelmét.  Köszönöm Prof. Dr. Freund Tamás úrnak, a Magyar Tudományos Akadémia elnökének támogató levelét.  Köszönöm Elnök úrnak, hogy számos elfoglaltsága mellett időt szakított a támogató levél megírására, amelyet kérésem után néhány nappal kézhez is kaptam.  Köszönöm Vashegyi György úrnak, a Magyar Művészeti Akadémia elnökének támogatását, aki arra is időt szakított, hogy a beruházással kapcsolatos online értekezleten részt vegyen, ugyanakkor személyesen is közbenjárt ügyünkben a legfelsőbb szinten.

Nagy köszönet illeti Böröcz László országgyűlési képviselő urat, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőcsoportjának frakcióvezető helyettesét, aki megtisztelt bennünket azzal, hogy két alkalommal is személyesen ellátogatott a Kórusiskolába és személyes tapasztalatai alapján képviselte ügyünket a legfőbb döntéshozók előtt.  Az ő aktív támogatása nagy lendületet adott a támogató döntés megszületésének.  Már az első találkozásunk alkalmával bizalommal és optimizmussal töltött el, hogy mennyire felkészült volt. Kérdéseiből, megjegyzéseiből, elismerő szavaiból egyértelmű volt számomra, hogy megismerte, megértette a problémáinkat és támogatásáról biztosított.

Szintén hálával gondolok dr. Schneller Domonkos helyettes államtitkár úrra, aki az elmúlt egy évben munkatársaival nagyon sokat dolgozott a tervezés, a beruházás és a kormányelőterjesztés gondos és alapos előkészítésén, akinek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a pandémia miatt kialakult nehéz gazdasági helyzetben sikerült megszerezni a kormányzati támogatást a projekt megvalósításához.  Arról is örömmel értesültünk, hogy a Budapesti Fejlesztési Központ keretein belül Helyettes Államtitkár Úr irányítja majd a beruházás megvalósulását.

Köszönöm mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a kormányhatározat megszületéséhez!

Friedrich Attila  M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 93. szám  

A Kormány 1299/2021. (V. 20.) Korm. határozata
a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Katolikus Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium infrastrukturális fejlesztésének előkészítéséről és megvalósításáról

A Kormány

1.  egyetért a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Katolikus Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházás (a továbbiakban: Beruházás) előkészítésével és megvalósításával;

2.  a Beruházás
 a) előkészítésére a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot,
 b) megvalósítására a Beruházási Ügynökséget
 jelöli ki;

3.  a Beruházás
 a) előkészítésének kormányzati felelőseként a Miniszterelnökséget vezető minisztert,
 b) megvalósításának felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert
 jelöli ki;

4.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezésére gondoskodjon a Beruházás előkészítéséhez és megvalósításához szükséges források biztosításáról.

Felelős:
 pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős miniszter

Határidő:
 a felmerülés ütemében

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök


Schmidt Ferenc 1941-2021

Szomorú szívvel, de a Jóisten akaratában megnyugodva adjuk hírül, hogy szeretett kollégánk, a Kórusiskola igen tisztelt egykori pedagógusa, Schmidt Ferenc tanár úr, Smici bácsi ma reggel visszaadta lelkét Teremtőjének. Együtt érzünk a gyászoló családdal, szeretetre méltó személyiségének emlékét megőrizzük.

Tavaszi tanulmányi versenyeredmények

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egyesült Innovációs és Tudásközpontja és a Bay Zoltán Tudomány- és Technikatörténeti Alapítvány a 2020/21-es tanévben is megrendezte a Matematika mindenkinek országos versenyt a középiskolák 9-13. osztályos tanulói számára.

A versenyre olyan választható témát feldolgozó projektmunkát kellett benyújtani, amelyeken keresztül szemléletesen bemutatható a matematika jelenléte a mindennapok gyakorlatában, a műszaki életben vagy a különböző tudományokban és művészeti ágakban.

Idén a 11-13. osztályosok kategóriájában Illés Ágnes (11.o), Soós Virág (10.o) és Verseghi-Nagy Virág (10.o) a Topológia témakört feldolgozó prezentációjukkal és előadásukkal II. helyezést értek el.


A 2020/21. évi Országos Honismereti Tanulmányi Versenyen
Tőzsér Eszter (6.o) országos IV. helyezést ért (59/60 pontszámmal!).


Fabók Anna (11.o) a latin OKTV döntőjébe került, de a járvány miatt a döntőt nem tartották meg.


A „Pro patria és libertate” II. Rákóczi Ferenc Országos Latin Fordítási Verseny döntőjén ismét előkelő helyezéseket értek el latinos diákjaink:

Minores kategóriaHorányi Róza (10.o) országos VI. hely.
Maiores kategóriaFabók Anna (11.o) országos X. hely, Dékány Rózsa (12.o) országos XV. hely.


XXIV. Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 2. fordulóján
Tőzsér Eszter (6.o) országos VII. helyezést ért el.


Szeretettel gratulálunk az eredményekhez!

1 2 3 4 9