Hunyadi Mátyás Történelemverseny

Örömmel hirdetjük, hogy a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium közös szervezésű versenyén, a Hunyadi Mátyás Történelemversenyen

a 7-8. osztályos kategóriában a kórusiskolás
Hadműveleti osztály nevű csapat a döntőn I. helyezést ért el!

Szeretettel gratulálunk a csapat tagjainak: Szefcsik Boldizsár és Szentpály-Juhász János 8. osztályos tanulóknak ehhez a kiemelkedő eredményhez!

Kormányhatározat a Kórusiskola felújításáról, bővítéséről

Nagy örömmel jelzem,

hogy május 21-én megjelent a Magyar Közlönyben a régóta várt kormányhatározat.  Ez a Kórusiskola bővítésének teljes megvalósítását biztosítja!

A Kórusiskola közössége nevében hálásan köszönöm mindazok munkáját, támogatását, akik segítették, hogy eljussunk idáig.

Köszönöm Naszvadi György és Rétvári Bence államtitkár uraknak az ügy felkarolását, támogatását, tanácsaikat és közbenjárásukat. Köszönöm Gyetván Gábor főigazgató atya támogatását. Köszönöm Bíboros Úr Miniszterelnök Úrnak írt kérelmét.  Köszönöm Prof. Dr. Freund Tamás úrnak, a Magyar Tudományos Akadémia elnökének támogató levelét.  Köszönöm Elnök úrnak, hogy számos elfoglaltsága mellett időt szakított a támogató levél megírására, amelyet kérésem után néhány nappal kézhez is kaptam.  Köszönöm Vashegyi György úrnak, a Magyar Művészeti Akadémia elnökének támogatását, aki arra is időt szakított, hogy a beruházással kapcsolatos online értekezleten részt vegyen, ugyanakkor személyesen is közbenjárt ügyünkben a legfelsőbb szinten.

Nagy köszönet illeti Böröcz László országgyűlési képviselő urat, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőcsoportjának frakcióvezető helyettesét, aki megtisztelt bennünket azzal, hogy két alkalommal is személyesen ellátogatott a Kórusiskolába és személyes tapasztalatai alapján képviselte ügyünket a legfőbb döntéshozók előtt.  Az ő aktív támogatása nagy lendületet adott a támogató döntés megszületésének.  Már az első találkozásunk alkalmával bizalommal és optimizmussal töltött el, hogy mennyire felkészült volt. Kérdéseiből, megjegyzéseiből, elismerő szavaiból egyértelmű volt számomra, hogy megismerte, megértette a problémáinkat és támogatásáról biztosított.

Szintén hálával gondolok dr. Schneller Domonkos helyettes államtitkár úrra, aki az elmúlt egy évben munkatársaival nagyon sokat dolgozott a tervezés, a beruházás és a kormányelőterjesztés gondos és alapos előkészítésén, akinek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a pandémia miatt kialakult nehéz gazdasági helyzetben sikerült megszerezni a kormányzati támogatást a projekt megvalósításához.  Arról is örömmel értesültünk, hogy a Budapesti Fejlesztési Központ keretein belül Helyettes Államtitkár Úr irányítja majd a beruházás megvalósulását.

Köszönöm mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a kormányhatározat megszületéséhez!

Friedrich Attila  M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 93. szám  

A Kormány 1299/2021. (V. 20.) Korm. határozata
a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Katolikus Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium infrastrukturális fejlesztésének előkészítéséről és megvalósításáról

A Kormány

1.  egyetért a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Katolikus Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházás (a továbbiakban: Beruházás) előkészítésével és megvalósításával;

2.  a Beruházás
 a) előkészítésére a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot,
 b) megvalósítására a Beruházási Ügynökséget
 jelöli ki;

3.  a Beruházás
 a) előkészítésének kormányzati felelőseként a Miniszterelnökséget vezető minisztert,
 b) megvalósításának felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert
 jelöli ki;

4.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezésére gondoskodjon a Beruházás előkészítéséhez és megvalósításához szükséges források biztosításáról.

Felelős:
 pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős miniszter

Határidő:
 a felmerülés ütemében

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök


Schmidt Ferenc 1941-2021

Szomorú szívvel, de a Jóisten akaratában megnyugodva adjuk hírül, hogy szeretett kollégánk, a Kórusiskola igen tisztelt egykori pedagógusa, Schmidt Ferenc tanár úr, Smici bácsi ma reggel visszaadta lelkét Teremtőjének. Együtt érzünk a gyászoló családdal, szeretetre méltó személyiségének emlékét megőrizzük.

Tavaszi tanulmányi versenyeredmények

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egyesült Innovációs és Tudásközpontja és a Bay Zoltán Tudomány- és Technikatörténeti Alapítvány a 2020/21-es tanévben is megrendezte a Matematika mindenkinek országos versenyt a középiskolák 9-13. osztályos tanulói számára.

A versenyre olyan választható témát feldolgozó projektmunkát kellett benyújtani, amelyeken keresztül szemléletesen bemutatható a matematika jelenléte a mindennapok gyakorlatában, a műszaki életben vagy a különböző tudományokban és művészeti ágakban.

Idén a 11-13. osztályosok kategóriájában Illés Ágnes (11.o), Soós Virág (10.o) és Verseghi-Nagy Virág (10.o) a Topológia témakört feldolgozó prezentációjukkal és előadásukkal II. helyezést értek el.


A 2020/21. évi Országos Honismereti Tanulmányi Versenyen
Tőzsér Eszter (6.o) országos IV. helyezést ért (59/60 pontszámmal!).


Fabók Anna (11.o) a latin OKTV döntőjébe került, de a járvány miatt a döntőt nem tartották meg.


A „Pro patria és libertate” II. Rákóczi Ferenc Országos Latin Fordítási Verseny döntőjén ismét előkelő helyezéseket értek el latinos diákjaink:

Minores kategóriaHorányi Róza (10.o) országos VI. hely.
Maiores kategóriaFabók Anna (11.o) országos X. hely, Dékány Rózsa (12.o) országos XV. hely.


XXIV. Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 2. fordulóján
Tőzsér Eszter (6.o) országos VII. helyezést ért el.


Szeretettel gratulálunk az eredményekhez!

Hyperión Országos Tanulmányi Verseny

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara a 2020/21-es tanévben is meghirdette a
Hyperión Országos Tanulmányi Versenyt az antik görög-római kultúráról. 

Örömmel adjuk hírül, hogy a versenyen kimagasló eredményeket értek el diákjaink!


Aenigmata Latina (latin fordítás minores) kategória:
Hórányi Róza (10.o) – Országos II. helyezés


Aenigmata Latina (latin fordítás maiores) kategória:
Dékány Rózsa (12.o) – IV. helyezés
Fabók Anna (11.o) – VI. helyezés


Szeretettel gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő tanáruknak, Magistrának!

KÓTA-díj kitüntetések 2021

Idén 12 kategóriában 42 díjazottnak ítélték oda a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA díjait, amelyeket online ünnepségen szimbolikusan adtak át január 22-én, a magyar kultúra napján.

Karnagy kategóriában a kitüntetettek között köszönthetjük Tóth Márton tanár urat, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola tanárát, az Exsultate Fiúvegyeskar és a Gemma Énekegyüttes vezetőjét.

Szeretettel gratulálunk!

VII. Országos hárfaverseny

Időpont: 2021. április 16-17.

A VII. Országos Alap- és Középfokú Hárfaverseny dokumentumai az alábbi linkeken olvashatóak és letölthetőek

A verseny kiírása
A kiírás módosítása a pandémiás helyzet miatt

A középfokú verseny kötelező darabjának kottája
(Fekete Gyula: Hárfaverseny / II.tétel) itt megvásárolható


Kapcsolattartás és további információk

Főszervező: Gulyás Csilla (gulyas.csilla@kzmk.hu)

További intézményi elérhetőségeink

V. Danubia Talents nemzetközi verseny

Örömmel hirdetjük,

hogy az V. Danubia Talents Nemzetközi Versenyen, melyet idén Online formában rendeztek meg, az alábbi helyezéseket érték el növendékeink:


Gálhidy Júlia (4.o) Fuvola “A” kategória 93.33p, II. díj (videó)

Bukvai Borbála (5.o) Fuvola “A” kategória 92.33p, II. díj (videó)

Elek Leon (3.o) Fuvola “A” kategória 87.33p, III. díj (videó)


Szeretettel gratulálunk a növendékeknek és felkészítőkjüknek, Androvicz-Horváth Lilla tanárnőnek!

1 2 3 7