Idegen nyelvi mérés 2021

Az idegen nyelvi mérés az angol és a német nyelvből azt vizsgálja, hogy a tanulók nyelvtudása megfelel-e a tantervi követelményekben előírt KER (Közös Európai Referenciakeret) szerinti szinteknek.
A 6. évfolyamon az A1 szint, a 8. évfolyamon az A2 szint az előírt követelmény. 60% feletti eredmény esetén a tanuló megfelel az előírt követelményeknek. Ha a tanulók min. 80%-a megfelelt, akkor az iskola kiemelkedő teljesítményű. 

Iskolánkban 52 vizsgázó közül 45 kapott megfelelt minősítést, ami a vizsgázók 86,54%-át jelenti.

Eredmények osztályonként és nyelvenként

OsztályNyelvRésztvevők sz.LeggyengébbLegjobbÁtlag
6. osztályangol13 fő53%100%81,6%
6. osztálynémet11 fő53%96%71%
8. osztályangol16 fő50%100%86,12%
8. osztálynémet12 fő37%97%73,25%

Összesített eredmények

6. osztály76,6%
8. osztály79,68%
angolosok83,86%
németesek73,12%

További kimutatások (pdf)