Munkatársaink

Kerekes Katalin — iskolatitkár
Gönczöl Péter — informatikus
Réti Katalin — pedagógiai asszisztens
Somorjainé Kuzniarski Ildikó — kórusasszisztens

Baloghné Tóth Gyöngyi — gazdasági vezető

Láng Marcell — gondnok
Balogh Gábor — portás
Ungvári László — portás
Sztehlik János — karbantartó
Bánhidi Katalin — takarító
Barba Orsolya — takarító

Az iskola rendőre: Szondi György rendőrőrnagy
drogprevenciós tájékoztató