Országos Kompetenciamérés 2017

Megjelentek a 2017. évi OKM eredményei.  Az eredmények elérhetősége:

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=035307

Intézményi szinten az eredményeink matematikából és szövegértésből egyaránt, minden évfolyamon szignifikánsan jobbak az országos eredményeknél.

Az OKM adatai alapján azonosíthatók az olyan iskolák is, amelyek jobb eredményt érnek el, mint az tanulóik korábbi eredményei alapján várható volna, azaz az átlagosnál nagyobb az ott folyó pedagógiai munka fejlesztő hatása.

Az Oktatási Hivatal célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar pedagógiai gyakorlat kiemelkedő teljesítményeire.  2017-ben a 8. évfolyamos  matematika eredmények  alapján megállapították, hogy az átlagosnál nagyobb mértékben fejlesztjük tanulóik képességeit.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskolak

Köszönöm mindazok munkáját, akik ehhez hozzájárultak!