Ebédbefizetés

2017/2018-es tanév ebédrendje
Tisztelt Szülők!

Az első ebédbefizetésre (illetve a későbbiekben, ha még nem fizetett be a tanév során) kérem, hozzák magukkal:
–  az ebéd megrendelő lapot, mindenkinek ki kell tölteni, ami a számlázáshoz és a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat tartalmazza! Letölthető:  itt.
–  a nyilatkozatot, ha valamilyen kedvezményre jogosultak. Letölthető:  itt.

·  Három vagy több gyerek esetén csak a nyilatkozatot kérem kitölteni, más igazolás nem szükséges! (Igénybe veheti, akinek három vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16000Ft, illetve három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17000Ft összegű családi pótlékot utalnak!)

·  Tartós betegség esetén csatolni kell a
–  A Magyar Államkincstár által kiállított igazolás másolatát az emelt szintű családi pótlék folyósításáról,

Abban az esetben, ha a gyermek diétás étkezésre is szorul, csak az orvosi igazolást tudom elfogadni! Letölthető: itt.

· Rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény esetén az önkormányzat által kiállított határozat másolatát!

· Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság vagy utógondozói ellátásba részesül, csatolni kell a hatósági igazolás másolatát a gondozásba vételről!

 A fenti adatokban bekövetkező bárminemű változást, a nyilatkozatot tévő személy köteles bejelenteni 15 napon belül az ügyintézőnek. Ellenkező esetben visszamenőlegesen is vissza kell fizetni a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt.
Értjük ez alatt akár a lejárt gyermekvédelmi kedvezményeket, akár a gyermekszámban bekövetkezett változásokat, tekintve hogy az egyetemista gyermek esetleg időközben megszerzi a diplomát, vagy egyéb módon fejezi be tanulmányait. Valamint ha a tartósan beteg gyermeket a felülvizsgálat időközben gyógyulttá nyilvánítja.

Ebédplakát:
Az ebédbefizetés időpontjai mind a honlapon, mind az iskola hirdetőfalán minden hónapban kifüggesztésre kerülnek. Megtekintés: itt.

Ebédlemondás:
Betegség és egyéb hiányzások esetén kizárólag a következő email címen lehet lemondani az ebédet: ebed@kzmk.sulinet.hu

Minden nap 9 óráig tudjuk elfogadni a következő napot írásban.

A következő adatokat kérjük:

Gyermek neve, osztálya, és a lemondott napok dátum szerint.

 

Bármilyen probléma felmerülése esetén elérhető vagyok az
                              ebed@fazekas.hu e-mail címen,
                              vagy a 20/565-7579 telefonszámon.
                              Varga Jánosné Gabriella

Kelt: 2017. 07 25.

                                                                                   Varga Jánosné Gabriella
                                                                                                 ügyintéző