100 legjobb általános iskola

Örömmel jelzem, hogy iskolánk 42. helyen végzett a 100 legjobb általános iskola listáján (az országban 2000 felett van az általános iskolai feladatellátási helyek száma).

https://legjobbiskola.hu/top/top_absolute.php

Az összeállításnál a matematikai és szövegértés eredményeket kombinálva vették figyelembe.
A legutolsó mérések eredményei mellett a korábbi éveket is nézték a matematikai modell kialakításakor, így biztosítva a stabilabb értékelést.

Köszönet mindazok munkájáért, akik ehhez hozzájárultak!

Országos Kompetenciamérés 2017

Megjelentek a 2017. évi OKM eredményei.  Az eredmények elérhetősége:

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=035307

Intézményi szinten az eredményeink matematikából és szövegértésből egyaránt, minden évfolyamon szignifikánsan jobbak az országos eredményeknél.

Az OKM adatai alapján azonosíthatók az olyan iskolák is, amelyek jobb eredményt érnek el, mint az tanulóik korábbi eredményei alapján várható volna, azaz az átlagosnál nagyobb az ott folyó pedagógiai munka fejlesztő hatása.

Az Oktatási Hivatal célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar pedagógiai gyakorlat kiemelkedő teljesítményeire.  2017-ben a 8. évfolyamos  matematika eredmények  alapján megállapították, hogy az átlagosnál nagyobb mértékben fejlesztjük tanulóik képességeit.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskolak

Köszönöm mindazok munkáját, akik ehhez hozzájárultak!

Ebédbefizetés

Ebédbefizetés 2018. március hónapra

17 napra

 Ebéd 9-13. évfolyam: 350,52 Ft/nap

Ebéd 1-8. évfolyam: 299,72 Ft/nap

2018.február 14-én szerdán 8:00 – 12:00 óráig  13:00-17:00 óráig

 1. február 19-én hétfőn 7:00 – 12:00 óráig 13:17:00 óráig

 

 • Átutalással fizető szülők legkésőbb 2018. február 20-ig tudják utalni a márciusi térítési díjat
 • NAPOK SZÁMA SZOROZVA NAPI ÁRRAL, kedvezmény esetén osztva kettővel
 • (közleményrovat feltüntetni: gyermek neve, osztálya, hó. az iskola nevének rövidítése: KZMK)

 

Utalás az ÉSZGSZ részére OTP 11784009-15793803-10010000 alszámla

 

 

Bólyai Anyanyelvi Csapatverseny

A kórusiskolások idén is remekeltek a Bólyai Anyanyelvi Csapatversenyen!

BUDAPEST-Dél-Buda I.XI.XII.XXII. kerületek körzeti fordulóján 112 csapatából, csak 4 ponttal lemaradva az első helyről:

 1. helyezést ért el a 3. osztály és a 4. osztály

Osztály: 3. osztály

Tőzsér Eszter Lili, Soha Róza, Szöllősi Katica, Lepesi-Benkő Máté Gyula

Felkészítő tanár: Varga Ildikó Kornélia

és

Osztály: 4. osztály

Varga Júlia Emma, Csapó Benedek, Hochstein Lili Anna, Zsuffa Zsombor

Felkészítő tanár: Fucskó Magdolna

Szeretettel gratulálunk az eredményhez!

Érettségi tudnivalók

Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2018. évi
felsőoktatási felvételi eljárások során
http://www.kormany.hu/download/7/84/e0000/szakok%20%C3%A9s%20%C3%A9retts%C3%A9gi%20vizsgat%C3%A1rgyak%20K%C3%B6zlem%C3%A9ny.pdf#!DocumentBrowse

Előrehozott érettségi vizsga

Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, a helyi tantervben a jelentkező számára az adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelmények teljesítését követően a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május–júniusi vizsgaidőszakában letett érettségi vizsga, amelyre kizárólag idegen nyelvekből, illetve informatikából kerülhet sor – azaz erre a vizsgára nem végzős (10-11. évfolyamos) diákjaink jelentkezhetnek.
Az előrehozott érettségi vizsga megkezdésének tehát az a feltétele, hogy a tanulónak teljesítenie kell a saját középiskolájának helyi tantervében az adott vizsgatárgyra – a teljes tanulmányi időre vonatkozóan – megfogalmazott követelményeit, és meg kell szereznie az abban előírt osztályzatokat. Enélkül a tanuló nem bocsátható érettségi vizsgára. Az osztályzatok megszerzése osztályozóvizsgával történik. Ha valaki május-júniusban olyan tárgyból kíván előrehozott vizsgát tenni, amelyet abban a tanévben fejez be, még az írásbeli érettségi vizsgaidőszak kezdete (idén: 2018.05.07.) előtt  teljesítenie kell az osztályozóvizsgát az adott vizsgatárgyból. Az előrehozott érettségi vizsga ugyanolyan érettségi vizsgának minősül, mint a rendes érettségi vizsga:

 • a jelentkezéstől ebben az esetben sem lehet visszalépni;
 • a jelentkezés szintje a jelentkezési határidőt követően nem módosítható;
 • egy tárgyból adott szinten egy alkalommal tehető előrehozott érettségi vizsga;
 • a sikeres (elégtelentől különböző eredményű) előrehozott érettségi vizsga megismétlésére jobb érdemjegy megszerzése érdekében nincs lehetőség;
 • ha az előrehozott vizsga során a vizsgázó középszinten vizsgázott, tanulói jogviszonya alatt egy alkalommal szintemelő érettségi vizsgát tehet az adott vizsgatárgyból.

Az előrehozott érettségi vizsga után a tanuló nem kap érettségi bizonyítványt. Az előrehozott érettségi vizsga szintjét, érdemjegyét és százalékos eredményét az iskola rávezeti a tanuló törzslapjára, a tanuló a vizsgáról törzslapkivonatot kap. Érettségi bizonyítványt a rendes érettségi vizsga után kap a tanuló, az előrehozott érettségi vizsga eredménye ekkor kerül be a bizonyítványba.

Figyelem: a sikertelen előrehozott érettségi vizsga esetében az adott vizsgatárgyból javító- vagy pótlóvizsgára legkorábban csak a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában lehet majd jelentkezni! Tehát azok a tanulók, akiket ekkor javító- vagy pótlóvizsgára utasítanak, ezen vizsgáikat csak rendes érettségi vizsgájuk vizsgaidőszakában tehetik le.

Ebédbefizetés 2018 február hónapra

Ebédbefizetés 2018. február hónapra

17 napra

 Ebéd 9-13. évfolyam: 350,52 Ft/nap

Ebéd 1-8. évfolyam: 299,72 Ft/nap

Befizetés:  január 18-án csütörtök 7:00 – 15:00 óráig, január 23-án kedd 8:00 – 17:00 óráig.

 • Átutalással fizető szülők legkésőbb 2018. január 20-ig tudják utalni a februári térítési díjat
 • NAPOK SZÁMA SZOROZVA NAPI ÁRRAL, kedvezmény esetén osztva kettővel
 • (közleményrovat feltüntetni: gyermek neve, osztálya, hó. az iskola nevének rövidítése: KZMK)

Utalás az ÉSZGSZ részére OTP 11784009-15793803-10010000 alszámla

Az ÉSZGSZ felhívta a figyelmet, hogy nagyon sok kiküldött számla kiegyenlítetlen maradt október, november hónapokra vonatkozóan, ezért 2018. januártól visszatérünk a korábbi évek gyakorlatához, tehát január 20-ig várjuk a 2018.február hónapra szóló előre utalásokat, mert csak előre beutalás esetén tudunk étkezést rendelni a gyermekeknek.

 

Megértésüket köszönjük

 

 

 

1 3 4 5 6 7 17